BHXH quận Hải Châu tổ chức Hội nghị CCVC năm 2014

Cập nhập: 25/02/2014 10:47

     
      Ngày 21 tháng 02 năm 2014, Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu tổ chức Hội nghị toàn thể công chức viên chức năm 2014. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố.
 
 
Ông Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu trình bày báo cáo đánh giá tình hình công tác của BHXH quận năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
 
Theo báo cáo do ông Nguyễn Hùng Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu trình bày, trong năm 2013, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội thành phố, của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp với các ban ngành liên quan trên địa bàn quận cùng sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
     Tổng số thu BHXH, BHYT 443,5 tỷ đồng, so kế hoạch đạt 108,8%, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 22,6%. Tính đến ngày 31/12/2013, toàn quận có 134.861 người tham gia BHXH, BHYT, so với năm 2012 tăng 5.786 người (tăng 4,48%), so với  kế hoạch đạt 102,3%; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt khoảng 94%. Giải quyết chế độ BHXH một lần cho 1.075 người, so với năm  2012 tăng 17,7%; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho 9.124 lượt đối tượng, so với năm 2012 tăng 32,2%.
     Trong năm 2013, đã chi trả các chế độ BHXH 555.492 triệu đồng, trong đó, chi lương hưu, trợ cấp BHXH 531.081 triệu đồng, so với 2012 tăng 37,2%; trợ cấp thất nghiệp tăng 31,3%. Chi chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK 32.786 triệu đồng, so với 2012 tăng 34,7%. Chi trợ cấp BHXH 01 lần 21.114 triệu, so với 2012 tăng 36,3%. Đã có 274.296 lượt người KCB BHYT với chi phí gần 50 tỷ đồng, trong đó: nội trú 11.776 hồ sơ, ngoại trú 233.938 hồ sơ. So với 2012, tổng chi phí KCB BHYT tăng 19,0%; số lượt  KCB BHYT tăng 14,7%. Đã tiếp nhận 125.433 hồ sơ, giải quyết 121.543 hồ sơ, trả đúng thời gian 121.504 hồ sơ, đạt 99,97% (cao hơn 3% so với năm 2012). Đơn vị đã triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008. Đã tiến hành kiểm tra 24 đơn vị sử dụng lao động, 2 trạm y tế phường và 8 Đại lý thu BHYT. Tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020. Tham mưu UBND quận ban hành quyết định kiểm tra liên ngành 104 đơn vị sử dụng lao động, so với kế hoạch đạt trên 300%. 
 
 
Ông Đinh Văn Lâm, Phó Giám đốc BHXH quận Hải Châu phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
 
     Nét mới nổi bật của Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu trong năm 2013 là đã tạo được chuyển biến trong lề lối làm việc của công chức viên chức, tạo được mối quan hệ, phối hợp tốt với các ban, ngành chức năng, góp phần nâng cao vị thế của Ngành Bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận.
     Với những thành tích đạt được trong năm 2013, Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu đang được đề nghị công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2013.
 
 

Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
 
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố ghi nhận những kết quả đơn vị đã gặt hái được trong năm 2013 nhất là trong công tác thu BHXH, BHYT, có nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng, tổ chức tốt công tác chi trả, công tác tham mưu, phối hợp… góp phần cùng toàn Ngành BHXH thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013. Trong năm 2014, đơn vị cần khẩn trương khắc phục những tồn tại hạn chế, cần có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm đảm bảo hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2015), góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu: Phấn đấu xây dựng Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong những năm đến./.   
 
                                                                                                    Nguyễn Tân
 
Các tin khác