BHXH quận Hải Châu tổ chức đối thoại trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động nợ đọng BHXH, BHYT

Cập nhập: 02/06/2015 08:54

 
     Ngày 25/5/2015, BHXH quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với 55 đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Mục đíchđối thoại, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:
 
- Phối hợp với đơn vị xử lý tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT và đưa ra các giải pháp liên quan.
- Tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của đơn vị trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cũng như trong quá trình quan hệ giao dịch với cơ quan BHXH để xử lý hoặc báo cáo cơ quan chức năng theo thẩm quyền.
 
      Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hùng Anh - Giám đốc BHXH quận đã đối thoại lần lượt với đại diện từng đơn vị tham dự. Theo cam kết của các đơn vị, dự kiến đến hết tháng 5 sẽ thu hồi khoảng 3.285 triệu đồng, chiếm gần 50% tổng số tiền nợ đọng của 55 đơn vị tính đến tháng 4/2015.
 
Ông Nguyễn Hùng Anh – Giams đốc BHXH quận
đối thoại trực tiếp với đơn vị sử dụng lao động
 
     Kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH quận đã ghi nhận những kiến nghị và phản ánh của đơn vị liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN còn bất cập; yêu cầu các đơn vị trích chuyển BHXH, BHYT kịp thời, đúng quy định; trước mắt, có giải pháp xử lý cơ bản số tiền nợ đọng trong tháng 5/2015, trường hợp đơn vị không thực hiện, BHXH quận sẽ lập danh sáchkiến nghị UBND quận thanh tra,xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, chuyển Công an quận phối hợp xử lý, đồng thời,sẽ khởi kiện ngay những đơn vị không có thiện chí, cố tình trốn tránh./.
 
Văn Anh - BHXH quận Hải Châu
 
Các tin khác