BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị CBCCVC năm 2017 thành công tốt đẹp

Cập nhập: 31/01/2018 04:39

 
     Ngày 30/01/2018, BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH thành phố, đồng chí Phạm Quốc Khánh, Chánh Văn phòng, Chủ tich Công đoàn BHXH thành phố Đà Nẵng đồng Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc BHXH thành phố, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn BHXH quận, huyện cùng toàn thể CBCCVC tại Văn phòng BHXH thành phố tham dự đầy đủ. 
     Tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố thay mặt lãnh đạo BHXH thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.
 

Đồng chí Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố trình bày báo cáo kiểm điểm
 thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. 
 
      Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bảo BHXH Việt Nam, của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; ý thức chấp hành pháp luật của hầu hết các đơn vị sử dụng lao động, của người tham gia BHXH, BHYT và sự cố gắng, nỗ lực của CBCCVC toàn Ngành, BHXH thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của Ngành BHXH Việt Nam, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng, của đất nước. Kết quả: đã khai thác mới 1.091 đơn vị, 9.223 người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 543 người tham gia BHXH tự nguyện, 50.874 người tham gia BHYT hộ gia đình; độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95,6% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.516.702 triệu đồng,  đạt 102,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 127.451 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,90% so với kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao; đã cấp mới 37.534 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,74% trên tổng số người tham gia BHXH;  đã cấp 1.143.316 lượt thẻ BHYT, so với năm 2016 tăng 31.846 lượt thẻ ; tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN 3.309.443 triệu đồng…
     Hội nghị thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2017, chương trình hành động năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Tổng hợp ý kiến đóng góp các Nội quy, Quy chế  của cơ quan từ Hội nghị liên tịch các phòng và tổ Công đoàn; Nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018 và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố.
 

Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH thành phố
phát biểu kết luận Hội nghị CBCCVC năm 2017
 
     Nhân dịp này, Công đoàn viên chức thành phố Đà Nẵng trao thưởng Giấy khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn năm 2017”.
 

Trao thưởng Giấy khen của Công đoàn Viên chức thành phố cho các cá nhân

 
Ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các phòng, BHXH quận, huyện và chụp hình lưu niệm
 
     Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng đã điểm qua một số công việc quan trọng và ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của toàn Ngành trong năm 2017. Đồng chí  nhấn mạnh năm 2018 toàn Ngành tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được và kêu gọi toàn thể CBCCVC BHXH thành phố Đà Nẵng quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./.
                                                                                  Kim Oanh
 
Các tin khác