BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc năm 2017

Cập nhập: 26/12/2017 03:57

 
    Ngày 23 tháng 12 năm 2017, Bảo hiểm xã hội thành phố (BHXH) Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc cho hơn 90 người là công chức, viên chức của toàn ngành.
     Tại Hội nghị, công chức, viên chức được báo cáo viên Chi cục Văn thư lưu trữ thành phố hướng dẫn 03 chuyên đề: Thể thức và kỷ thuật trình bày văn bản hành chính; lập hồ sơ công việc; Giao nộp hồ sơ vào lưu trữ. 
 
 
Đồng chí Đỗ Thị Nguyệt Minh, Chi cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ thành phố 
báo cáo viên hướng dẫn các chuyên đề
 
     Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc cho toàn thể công chức, viên chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt động văn thư, lưu trữ ngày càng phát triển đi vào nề nếp./.
 
                                                                                      Kim Oanh
 
Các tin khác