BHXH thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Cập nhập: 28/02/2017 02:53

 
     Trong 02 ngày(23-24/02/2017), BHXHthành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo quy định tai khoản 2 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13 và Công văn hướng dẫn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam.
     Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động thuộc BHXH thành phố, các đồng chí là thành viên Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu và hơn 200 cán bộ chuyên trách trực tiếp làm công tác BHXH của các đơn vị sử dụng lao động.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiết, Phó Giám đốc bhxhtp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo BHXH thành phố truyền đạt các nội dung: Những văn bản quy định trong việc rà soát sổ BHXH;Quy trình thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Phương pháp rà soát sổ BHXH tại đơn vị;Tổ chức thực hiện.
 


Ông Trương Toa, Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ BHXH thành phố hướng dẫn
quy trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
 
     Đây là bước tiến quan trọng trong tổ chức thực hiện Luật BHXH năm 2014, góp phần thực hiện tốt công tác Cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo kịp thời quyền lợi của người lao động. Với ý nghĩa đó, toàn Ngành quyết tâm triển khai thực hiện và hoàn thành đúng Kế hoạch đã đề ra, theo đó sẽ triển khai thực hiện từ quý I/2017 và kết thúc vào cuối năm 2018./.
Kim Oanh
 
Các tin khác