Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận 80-KL/TW của thành phố làm việc tại Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu

Cập nhập: 17/06/2014 01:52

 
     Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 03/4/2014 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) thành phố thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 của Bộ chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" trong tình hình mới. Ngày 10/6/2014 vừa qua, BCĐ Thành phố đã làm việc với BCĐ quận Hải Châu, cùng tham dự có lãnh đạo các phòng, ngành liên quan.Đ/c Đinh Phú Phú – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, 
Phó Ban Chỉ đạo quận báo cáo kết quả.
 
     Theo báo cáo của BCĐ quận, tính đến ngày 30/4/2014, số doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn quận Hải Châu có 50 lao động trở lên là 116 doanh nghiệp, trong đó: 48 công ty cổ phần chiếm 41,38%; 64 công ty TNHH chiếm 55,17%; 04 doanh nghiệp tư nhân chiếm 3,45%. Hầu hết các doanh nghiệp này đều có quy mô nhỏ (111 doanh nghiệp chiếm 95,7%), còn lại là quy mô vừa (05 doanh nghiệp chiếm 4,3%).
 
     Qua khảo sát, lao động làm việc tại các doanh nghiệp này phần lớn là hợp đồng ngắn hạn, thường xuyên thay đổi, không ổn định; chỉ có 77 doanh nghiệp còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; 11 doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT cho trên 50 lao động, chiếm 9,48%; một số doanh nghiệp đăng ký 300-400 lao động nhưng không đăng ký tham gia BHXH, BHYT hoặc chỉ tham gia một vài người; trong quá trình khảo sát, nhiều đơn vị không phối hợp, hỗ trợ thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể và thực hiện chính sách thuế cũng như BHXH, BHYT…
Trước tình hình thực tế, BCĐ quận đã kiến nghị thành phố nhiều giải pháp liên quan, trong đó, đáng chú ý là 03 giải pháp sau:
    1. Chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền (UBND các cấp, Thanh tra Lao động, Thanh tra y tế) tiến hành thanh tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT.
    2. Có giải pháp thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với các các doanh nghiệp không còn hoạt động hoặc kinh doanh không đúng mặt hàng, ngành nghề đã đăng ký.
    3. Thống nhất trong phân cấp quản lý Đảng-Đoàn tại các doanh nghiệp.
Văn Văn Anh – BHXH quận Hải Châu
 
Các tin khác