Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu triển khai nhiệm vụ năm 2018

Cập nhập: 23/01/2018 10:36

 
     Ngày 17/01/2018, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận Hải Châu đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018. 
 
     Tham dự Hội nghị, cấp thành phố có ông Lê Anh Nhân - Phó Giám đốc BHXH thành phố; cấp quận có ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN quận chủ trì Hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ - Phó chủ tịch HĐND quận, lãnh đạo BHXH quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ngành liên quan, đại diện lãnh đạo 13 UBND phường trên địa bàn quận.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
     Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quận: 
     Năm 2017 việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN có nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suất của BCĐ; sự phối hợp tốt giữa các phòng, ngành liên quan và UBND 13 phường, công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận tiếp tục đạt được những kết quả tốt, cụ thể:
     1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tuyên truyền
     - UBND và Ban chỉ đạo quận đã chủ động chỉ đạo, lãnh đạo ngay từ đầu năm và thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương: 
     + Lần đầu tiên đưa các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN vào Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận tại kỳ họp cuối năm 2017. 
     + Lần đầu tiên tổ chức cấp thẻ BHYT cho đối tượng cán bộ các hội, đoàn thể cấp dưới phường từ nguồn ngân sách.
     + Lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi viết, tìm hiểu BHYT toàn dân; 
     + Lần đầu tiên Lãnh đạo UBND và HĐND quận tổ chức đối thoại trực tiếp với 237 đơn vị về chuyên đề thu hồi nợ (không kể đối thoại trực tiếp với các  đơn vị không chấp hành quyết định kiểm tra). 
     - BHXH quận đã phối hợp với Liên đoàn Lao động quận đối thoại trực tiếp với 2.305 lao động tại 25 đơn vị; phối hợp các phòng, ngành liên quan tiếp tục ban hành, triển khai quy chế phối hợp, chương trình, kế hoạch công tác, trong đó, đáng chú ý là lần đầu tiên ký kế hoạch liên ngành cùng lúc với MTTQ, LĐLĐ và HLHPN quận;... 
     2. Kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 
     - Số đơn vị, số người tham gia đều tăng so với 2016, vượt kế hoạch; tỷ lệ nợ 2,75%, so với 2016 giảm 1,17%, thấp nhất từ trước đến nay.
     - BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 đạt 99,92% được Hội đồng thi đua BHXH thành phố khen thưởng chuyên đề; năm học 2017-2018 đạt 100%.
     - Cấp sổ, thẻ đạt tỷ lệ 100%; không để xảy ra phôi sổ hỏng do in sai và tỷ lệ in thẻ hỏng giảm 22,5% so với 2016... 
     - Thanh toán KCB BHYT 327.044 lượt người, 91,6 tỷ; so với 2016 tăng 19,1% về số lượt người và 45,3% về số tiền. 
     - Tiếp nhận hồ sơ tăng đột biến so với 2016: tăng 53,82% và chiếm 35% toàn thành phố… 
     3. Công tác xác minh, kiểm tra, xử lý vi phạm 
     - Xác minh 91 đơn vị, truy đóng 42 lao động, 236,3 triệu; từ chối thanh toán 35 trường hợp, 839,3 triệu (34 trường hợp thai sản, 836,8 triệu, 01 trường hợp NDSPHSK, 2,5 triệu). Kiểm tra liên ngành theo quyết định của UBND quận 125 đơn vị, yêu cầu truy đóng 78 lao động, 237,6 triệu; thu hồi nợ 11,77 tỷ/13,22 tỷ đồng, đạt 89%; xuất toán 15 trường hợp, thu hồi 292,7 triệu (12 trường hợp thai sản, 285,3 triệu, 03 trường hợp nghỉ dưỡng sức, 7,4 triệu); xử phạt vi phạm hành chính 16 đơn vị, 212 triệu. 
     - Với kết quả trên, được Hội đồng thi đua BHXH thành phố đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng chuyên đề về chống trục lợi quỹ BHXH....
 
 
Bà Trương Thị Ánh – Phó giám đốc BHXH quận báo cáo tại Hội nghị
 
     Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Anh Nhân – Phó Giám đốc BHXH thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quận trong thời gian qua, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo quận trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN;  đề nghị các cấp Ủy Đảng, chính quyền, Ban chỉ đạo  quận tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế để công tác BHXH, BHYT, BHTN đạt được những kết quả tốt hơn trong năm 2018, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.
 
 
Ông Lê Anh Nhân – Phó Giám đốc BHXH TP phát biểu tại Hội nghị
 
 
     Kết luận Hội nghị, ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai, chấn chỉnh những công việc tồn đọng, tồn tại trong năm 2017; giao nhiệm vụ cụ thể cho BHXH quận, các phòng, ngành, UNND 13 phường để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và Nghị quyết của Quận ủy, HĐND quận trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
 
 
Ông Đoàn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Ban chỉ đạo
 phát biểu kết luận Hội nghị
 
     Tại Hội nghị, 02 tập thể và 06 cá nhân đạt thành tích tốt trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã được UBND quận khen thưởng./.
 
  

Ông Đoàn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen
 cho các tập thể, cá nhân 
 
Bài và ảnh: Văn Anh, BHXH quận Hải Châu
 
Các tin khác