Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018

Cập nhập: 17/01/2018 09:44

 
 
Ngày 15 tháng 01 năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Sơn Trà tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 với sự tham dự của toàn thể viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan. Đồng chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Tân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc BHXH quận, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH quận và ông Nguyễn Quốc Bảo, Tổ phó phụ trách Tổ Thu, Cấp sổ thẻ và Kiểm tra. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư Đảng ủy- Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, ông Hoàng Bách Tùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Sơn Trà.
 
Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Ông Nguyễn Tân, Giám đốc BHXH quận trình bày báo cáo đánh giá việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, BHXH quận đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Về phát triển đối tượng, đã khai thác mới 175 đơn vị, với 1.291 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; 64 người tham gia BHXH tự nguyện; 7.127 người tham gia BHYT hộ gia đình. Số thu BHXH, BHYT, BHTN 427.122 triệu đồng, so với năm trước tăng 108.565 triệu đồng (tăng 34%), đạt 101,60% kế hoạch BHXH thành phố giao. Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN 11.142 triệu đồng, tỷ lệ nợ chiếm 2,65%, so với chỉ tiêu giảm nợ của BHXH thành phố giao trong năm 2017 (2,77%), hoàn thành thấp hơn 0,12%. Ngoài ra, trong năm 2017, Ngành BHXH phát sinh công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo Luật BHXH năm 2014 và Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam. Kết quả, đã rà soát, bàn giao 16.286/24.678 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 65,99% theo kế hoạch của BHXH thành phố. Công tác hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT cơ bản hoàn thành, thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia năm 2018 theo mã số BHXH.
 

Ông Hoàng Bách Tùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Sơn Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Công tác chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Năm 2017, đã giải quyết 1.608 lượt người hưởng trợ cấp BHXH một lần, tăng 162 trường hợp (tăng 11,2%) so với năm 2016; giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho 53.657 lượt người, tăng 24.646 lượt người (tăng 84,95%) so với năm 2016, không xảy ra sai sót, chậm trễ hồ sơ. Trong năm, đã tiếp nhận 29.653 lượt hồ sơ; trả kết quả  29.442 lượt hồ sơ theo Phiếu hẹn. Tất cả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính với đơn vị sử dụng lao động được thực hiện thông qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện, không giao nhận tại cơ quan BHXH, với 3.200 lượt hồ sơ tiếp nhận và 7.865 lượt hồ sơ chuyển trả qua dịch vụ bưu chính đã góp phần đáng kể trong việc giảm thời gian đi lại, giao dịch của đơn vị sử dụng lao động, của công dân. Trên địa bàn quận Sơn Trà hiện có 1.077/1.078 đơn vị đã thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH điện tử, chiếm tỷ lệ 99,9%, góp phần thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về việc Thực hiện Chính phủ điện tử. Không có sự phản ánh không hài lòng về thái độ, tinh thần phục vụ của viên chức tiếp nhận và giải quyết các TTHC. Về công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT, thường xuyên phối hợp với Trung tâm y tế quận Sơn Trà kiểm tra người có thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. Hằng tháng, kiểm tra ngày giường nội trú tại các khoa, phòng. Trong năm, đã thanh toán chi phí KCB BHYT cho 232.466 lượt người, với số tiền 65.026 triệu đồng, so với năm 2016 lượt KCB tăng 36,39%, chi phí tăng 54,72%. Trong đó, ngoại trú 212.586 lượt người, nội trú 19.880 lượt người.
 

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc BHXH quận trình bày báo cáo tại Hội nghị

     Báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở BHXH quận do bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày, đã nêu rõ những kết quả đạt được trong hoạt động của Công đoàn năm 2017, nổi bật là trong tham gia xây dựng các quy chế, nội quy hoạt động của cơ quan, trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, giải quyết chế độ chính sách, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, như trợ cấp Tết, trợ cấp khó khăn, tổ chức đi tham quan du lịch. Trong phong trào lao động sáng tạo năm 2017, có 03 sáng kiến, giải pháp được Hội đồng khoa học sáng kiến cấp cơ sở BHXH thành phố Đà Nẵng công nhận, triển khai thực hiện, góp phần hỗ trợ, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác. Hội nghị còn được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017, bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019; công khai tài chính năm 2017 của cơ quan và công đoàn.
 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ quan 
trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc BHXH thành phố ghi nhận những kết quả BHXH quận đã đạt được, hoàn thành chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN do BHXH thành phố giao, đồng thời cần khắc phục ngay những tồn tại hạn chế như tỷ lệ HSSV tham gia BHYT chưa cao, công tác phát triển đối tượng dù đạt theo kế hoạch nhưng lao động thuộc diện bắt buộc chưa tham gia BHXH vẫn còn nhiều do chưa chưa làm tốt công tác khai thác, phát triển các đối tượng tham gia, công tác quản lý quỹ BHXH mà cụ thể là quỹ ốm đau, thai sản vượt 13.251 triệu đồng (vượt 39%),… Với 6 chỉ tiêu, 10 giải pháp đề ra trong năm 2018, yêu cầu toàn thể viên chức, lao động của đơn vị cần có những giải pháp cụ thể, khả thi, có tính đột phá ngay từ đầu năm, cần đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng trong công tác. Ông Hoàng Bách Tùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CĐCS BHXH quận đã đạt được trong năm 2017. Bước sang năm 2018, Công đoàn cơ quan cần tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị cũng như chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động; đẩy mạnh hơn nữa phong trào sáng kiến, hoạt động xã hội tình nghĩa.
Tại hội nghị, BHXH quận cũng đã công bố Quyết định khen thưởng của BHXH thành phố cho viên chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2017.
 
Ông Nguyễn Văn Tiết, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng 
trao Giấy khen cho viên chức, lao động BHXH quận

 
Các Tổ trưởng nghiệp vụ ký kết giao ước thi đua năm 2018
 
     Hội nghị đã được nghe Giám đốc BHXH quận Phát động phong trào thi đua năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Tổ nghiệp vụ và thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của BHXH quận Sơn Trà./.
 
                                                                      Tin: Nguyễn Thị Thu Thủy
Các tin khác