Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Cập nhập: 04/01/2018 05:28

      Năm 2017, nhiệm vụ được giao rất nặng nề với nhiều khó khăn thách thức, nhưng BHXH thành phố đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao, tạo cơ sở bền vững để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp - Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị.
 
     Ngày 30/12/2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH thành phố, Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, lãnh đạo BHXH quận, huyện, công chức, viên chức, lao động của BHXH thành phố, BHXH quận, huyện.
 
 
Đồng chí Thái Thị Thu Nguyệt, Chánh văn phòng
trình bày báo cáo tổng kết năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 tại Hội nghị
 
     Theo báo cáo tổng kết năm được trình bày tại Hội nghị, tính đến ngày 22/12/2017, có 226.195 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 99,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, dự kiến đến ngày 31/12/2017 có 227.671 người tham gia, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 219.108 người tham gia BHTN, đạt 99,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, dự kiến đến ngày 31/12/2017 có 220.577 người tham gia, đạt 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; có 1.586 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 95,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, dự kiến đến ngày 31/12/2017 có 1.620 người tham gia, đạt 98% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tổng số lao động tham gia BHYT (tính cả thân nhân quân đội) là 995.439 người, đạt 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,8% (1.003.281 người) trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng. Dự kiến đến ngày 31/12/2017, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 95,5%, vượt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng thấp hơn chỉ tiêu đề ra là 96% theo Kế hoạch số 8190/KH-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 4.157.979 triệu đồng, đạt 94,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; dự kiến đến ngày 31/12/2017, tổng số thu đạt 4.506.055 triệu đồng, tăng 558.229 triệu đồng (tăng 14,14%) so với năm 2016, đạt 102,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; Cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng: có 36.101 người được cấp sổ mới; dự kiến đến 31/12/2017 cấp sổ mới cho 37.000 người, so với năm 2016 giảm 653 sổ (giảm 1,73%), đạt tỷ lệ 99,99% trên tổng số người tham gia BHXH; Cấp 874.037 lượt thẻ BHYT; dự kiến đến 31/12/2017 cấp 1.220.000 lượt thẻ, so với năm 2016 tăng 108.522 lượt thẻ (tăng 9,76%); Công tác chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm luôn kịp thời, đảm bảo an toàn, thực hiện theo đúng các quy định của Ngành. Ước trong năm 2017, chi trả các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 3.371.486 triệu đồng; Chi KCB BHYT là 2.249.444 triệu đồng; Công tác quản lý, giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT cho đối tượng kịp thời, đúng quy định. Đã giải quyết chế độ BHXH cho 252.700 lượt người, tăng 14.125 lượt người (tăng 5,92%) so với năm 2016; Ước thanh toán chi phí KCB BHYT trong năm 2017 cho 3.338.960 lượt người, với số tiền 2.249.444 triệu đồng, so với năm 2016 lượt KCB tăng 12,65%, chi phí tăng 40,51%. 
 
 

Đồng chí Đinh Văn Hiệp, trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân trong Ngành BHXH 
 
     Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng, thừa ủy quyền của của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương cho 03 cá nhân trong Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển sự nghiệp Bảo hiểm xã hội, Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH thành phố cho 10 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017, 44 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017.
 
 
Đồng chí Lê Anh Nhân, trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân năm 2017

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tiết, trao tặng Giấy khen cho các tập thể 
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp ghi nhận và đánh giá những kết quả mà toàn ngành cố gắng, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao năm 2017, đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tiếp tục quyết tâm nổ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm được giao 2018./.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
 
 
Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2017


                                                                Tin: Kim Oanh; Ảnh: Cao Xuân Nam
 
Các tin khác