Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tham gia góp ý Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT cho Đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Cập nhập: 03/03/2014 04:56

 
Chiều ngày 28/2/2014, tại Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng (số 5 Quang Trung Đà Nẵng) đã diễn ra phiên họp lấy ý kiến của các ngành liên quan, để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIII thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Dự án luật sửa đổi lần này được chỉnh sửa, bổ sung theo hướng tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. 
Đồng chí Huỳnh Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Huỳnh Nghĩa chủ trì phiên họp

Phiên họp đã diễn ra trong một buổi với nhiều ý kiến đóng góp của các ban ngành có liên quan trên địa bàn thành phố. Đa số các đại biểu thống nhất với dự thảo luật sửa đổi trong đó đặt biệt nhấn mạnh đến việc  đổi tên "Luật BHYT" thành "Luật BHYT toàn dân" để thể hiện quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng đối với việc chăm sóc sức khoẻ của nhân dân trong thời kỳ mới. 
 
 
Đồng chí Đinh Văn Lâm, Phó Giám đốc BHXH quận Hải Châu, phát biểu tại cuôc họp

      Nhiều ý kiến của các đại biểutại phiên họp thể hiện tính trách nhiệm rất lớn đối với chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước trong đó Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố tham gia với 4 lượt ý kiến phát biểu nêu những khó khăn bất cập trong việc thực thi luật BHYT nhưng đến nay dự thảo luật BHYT sửa đổi vẫn  không thấy đề cập, như ý kiến của ông Đinh Văn Lâm Phó giám đốc BHXH quận Hải Châu cho rằng chưa có quy định về việc chuyển tiếp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi sang học sinh lớp 1 nhất là đổi với các cháu sinh từ tháng 1 đến tháng 8 trong năm, gây khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện Luật BHYT toàn dân ..., Đồng tình với ý kiến của ông Lâm, ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Giám định BHYT thành phố Đà Nẵng nêu thêm một số bất cập cần đề nghị sửa đổi như việc dùng từ "Thoả thuận" trong ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, giữa cơ quan BHXH với bệnh viên là chưa hợp lý, không thể hiện được tính nhân văn, tinh thần đồng chia sẻ trách nhiệm giửa các cơ quan, đơn vị công ích của nhà nước...
Hội nghị kết thúc vào cuối giờ chiều cùng ngày, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Huỳnh Nghĩa đã tiếp thu các ý kiến góp ý để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tin&ảnh: Nguyễn Tấn Trọng
 
Các tin khác