Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV

Cập nhập: 27/06/2017 09:47

 
  
    Ngày 24 tháng 6 năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng đã mời ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đến báo cáo chuyên đề về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV cho toàn thể cán bộ, viên chức, lao động cơ quan BHXH thành phố và cán bộ chủ chốt BHXH quận, huyện.
Thông qua buổi nói chuyện cán bộ, viên chức ngành BHXH thành phố đã hiểu rõ về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV, những cơ hội, thách thức do cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV mang đến và Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng./. 
 
 
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng
báo cáo chuyên đề về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV.
 
 
Toàn thể cán bộ, viên chức, lao động cơ quan BHXH thành phố và cán bộ chủ chốt BHXH quận, huyện tham dự buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư.
 
  Tin: Nguyễn Thị Thu (VP)-Ảnh: Cao Xuân Nam
 
Các tin khác