Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế cho cán bộ công đoàn cơ sở

Cập nhập: 12/06/2017 10:04

     Nhằm giúp cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở trong việc tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, ngày 09 tháng 6 năm 2017, BHXH thành phố phối hợp với Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn Luật BHXH và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT cho 130 cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở thành viên của công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố.
     Các đại biểu tham dự buổi tập huấn đã được nghe ông Lê Anh Nhân, Phó Giám đốc BHXH thành phố báo cáo những nội dung cơ bản, những điểm mới, cần chú ý của Luật BHXH số 58/2014/QH13 và ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Giám định BHYT của BHXH thành phố báo cáo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:
  

Ông Lê Anh Nhân, Phó giám đốc BHXH TP Đà Nẵng
báo cáo Luật BHXH số 58/2014/QH13


Các đại biểu tham dự buổi tập huấn


Ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Giám định BHYT
báo cáo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13
                                
             Tin: Nguyễn Thị Thu - Ảnh: Cao Xuân Nam          
 
Các tin khác