Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng

Cập nhập: 27/06/2017 09:42

 
  
    Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng phối hợp với Bưu điện thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Tham dự và chủ trì Hội nghị, về phía cơ quan BHXH thành phố có ông Lê Anh Nhân- Phó Giám đốc BHXH thành phố, về phía Bưu điện thành phố có ông Đào Sỹ Toàn-Phó Giám đốc Bưu điện thành phố. 
 
                   Ông Lê Anh Nhân- Phó Giám đốc BHXH thành phố và
Ông Đào Sỹ Toàn-Phó Giám đốc Bưu điện thành phố đồng chủ trì Hội nghị.
 

Ông Đào Sỹ Toàn-Phó Giám đốc Bưu điện thành phố
báo cáo hoạt động chi trả lương và trợ cấp BHXH tại Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống bưu điện 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của BHXH thành phố; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý người hưởng, công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, một số kiến nghị, đề xuất của Bưu điện thành phố và nhiều ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận của đại biểu tham dự. 
 

Ông Trần Anh Huy - Phó Giám đốc BHXH quận Liên Chiểu
tham gia ý kiến về hoạt động quản lý đối tượng tại Hội nghị.
 
 
Ông Lê Anh Nhân- Phó Giám đốc BHXH thành phố phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Lê Anh Nhân-Phó Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu:
1. Các phòng nghiệp vụ của BHXH thành phố, BHXH quận, huyện và các phòng nghiệp vụ, các Bưu điện thực thuộc Bưu điện thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp, theo đúng chức trách và nhiệm vụ của từng đơn vị.
       2. Đối với các khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị của Bưu điện thành phố, yêu cầu phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với phòng Chế độ BHXH tham mưu Lãnh đạo BHXH thành phố có văn bản thống nhất và trả lời cụ thể cho Bưu điện thành phố, đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tham mưu văn bản báo cáo BHXH Việt Nam.
        3. Đề nghị Bưu điện thành phố:
       - Thiết lập được kênh thông tin quản lý người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, trước mắt tập trung thiết lập cơ sở dữ liệu của người hưởng nhận qua tài khoản ATM, tiến tới thiết lập cơ sở dữ liệu với tất cả các đối tượng. Cơ quan BHXH sẽ hỗ trợ tích cực Bưu điện thành phố trong công tác này.
        - Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, giám sát về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng./.  
                                                                 
  Tin: Nguyễn Thị Thu (VP)-Ảnh: Cao Xuân Nam 
 
Các tin khác