Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

Cập nhập: 15/11/2016 02:04

    Ngày 11/11/2016, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo Bảo hiểm y tế toàn dân tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững. 
     Tham dự Hội thảo có đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, đồng chí Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và cùng các đồng chí đại diện Văn phòng chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân tỉnh: Quảng Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk.
 

Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tại Hội thảo.

     Hội thảo diễn ra trong thời gian 01 ngày với những nội dung: Tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020;Đánh giá thực trạng tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế tại Việt Nam, thực trạng công tác xây dựng và giám sát thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế, thực trạng tình hình tham gia và tác động của chính sách bảo hiểm y tế đối với nhóm đối tượng bảo trợ xã hội;Kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm y tế tại thành phố Đà Nẵng; Quân y với nhiệm vụ thực hiện bảo hiểm y tế quân nhân;Quản lý chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế  tại tỉnh Quảng Nam; Vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; Vai trò cuả Hội Nông dân Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế; Công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo hiểm y tế…
 

Quang cảnh Hội thảo tại thành phố Đà Nẵng
 
     Tại Hội thảo, các đại biểu đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng khámchữa bệnh bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có hơn 90% người dân trong cả nước tham gia bảo hiểm y tế./.
 
                                                                                          Tin và ảnh: Kim Oanh
 
Các tin khác