Các văn bản chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân

Cập nhập: 06/06/2012 03:16

Các văn bản chỉ đạo của các cơ quan ban ngành triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

STT Trích yếu Nơi ban hành
  Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2012 và những năm tiếp theo   UBND TP Đà Nẵng
  Kế hoạch triển khai thực hiện BHYT toàn dân từ nay đến cuối năm 2012 UBND Q. Liên Chiểu
  Chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân Huyện uỷ Hoà Vang 
4 Giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền Luật BHYT, thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn huyện và dự trù kinh phí tổ chức thực hiện BHXH Hoà Vang
5 Chỉ thị đẩy mạnh BHYT toàn dân Quận uỷ Sơn Trà
6 Thực hiện BHYT toàn dân năm 2012 Quận uỷ Cẩm Lệ
7 Kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân 2012 BHXH Thanh Khê
8 Phát triển BHYT toàn dân 2012 Quận uỷ
Ngũ Hành Sơn
Các tin khác