Chi đoàn BHXH thành phố tham gia Ngày hội “Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng nói không với Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”

Cập nhập: 23/11/2017 06:38

 
 
     Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội luôn luôn là mối hiểm họa đối với con người và ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế, xã hội, đạo đức, sức khỏe, tương lai của tuổi trẻ. Tiếp tục bám sát nội dung triển khai thực hiện chương trình thành phố 4 an” của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 18/11/2017 Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan thành phố tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng nói không với Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”. 
Chi đoàn BHXH thành phố tham gia Ngày hội trong đội hình Liên quân 10 kết hợp cùng với Chi đoàn CT Thủy điện Sông Bung.
 

Liên quân 10 tham gia Ngày hội Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội
 
     Đến ngày hội với hơn 600 đoàn viên, thanh niên các cơ quan thành phố tham gia. Chương trình Ngày hội diễn ra gồm có 03 phần thi: tìm hiểu kiến thức, thời trang ngộ nghĩnh, các trò chơi vận động. Kết quả Liên quân 10 là Chi đoàn BHXH thành phố - Chi đoàn CT Thủy điện Sông Bung giải Nhất các trò chơi vận động.
 
Liên quân 10 tham gia Phần thi trò chơi vận động
 
     Thông qua Ngày hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng nói chung và đoàn viên, thanh niên Bảo hiểm xã hội thành phố nói riêng trong việc tham gia phòng, chống Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội./.
                                                                                                                             Phạm Thị Hoài
 
Các tin khác