Công an Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng: Hỗ trợ thực hiện công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhập: 17/06/2014 01:58

     Trước tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn có diễn biến phức tạp, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng và nợ đọng kéo dài của một số đơn vị, doanh nghiệp; Công an quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho cơ quan BHXH quận đôn đốc chủ sử dụng lao động trích nộp đúng quy định của pháp luật và thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT, cụ thể: 
 
    1. Công an quận thống nhất về chủ trương với BHXH quận trong việc hằng năm xây dựng Chương trình, Kế hoạch công tác liên ngànhnhằm đôn đốc, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn. 
 

 Trụ sở Công an quận Hải Châu, số 16 Phan Đình Phùng – TP Đà Nẵng
 
    2. Cử cán bộ, chiến sỹ tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT (năm 2014 kiểm tra 60 đơn vị, dự kiến triển khai từ cuối tháng 6/2014). 
 
 
    3. Có văn bản thông báo, yêu cầu các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYTchấm dứt các hành vi vi phạm pháp luật và thực hiện trích nộp đúng quy định. 
    4. Triệu tập một số đơn vị nợ đọng dây dưa, kéo dài lên làm việc.
    5. Thực hiện điều tra, xử lý đối với các hành vi cố tình vi phạm, lạm dụng nghiêm trọng Quỹ BHXH, Quỹ BHYT theo quy định của pháp luật.
 
     Được biết, gần 02 tháng qua, Công an quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng đã triệu tập 18 đơn vị lên làm việc, thu hồi 2.090 triệu tiền BHXH, BHYT nợ đọng kéo dài; ngày 30/5/2014 Công an quận cũng ban hành Văn bản yêu cầu 122 đơn vị chuyển trả tiền nợ đọng BHXH, BHYT, đến nay đã thu hồi thêm 900triệu./. 

Văn Anh – BHXH quận Hải Châu
 
Các tin khác