Công bố bộ thủ tục hành chính mới thay thế thuộc thẩm quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cập nhập: 24/06/2014 12:29


- Quyết định 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 của BHXH Việt Nam: Quyết định công bố TTHC lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực Cấp sổ BHXH, BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
Tải về tại đây:
    - Quyết định  1300/QĐ-BHXH

- Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của BHXH Việt Nam: Quyết định công bố TTHC được sửa chữa, bổ sung, thay thế thuộc  thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
Tải về tại đây:
    - Quyết định  1055/QĐ-BHXH

   - Quyết định 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10 /2015 của BHXH Việt Nam: Quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
Tải về tại đây:
  - Quyết định 1133/QĐ-BHXH 

  - Quyết định 363/QĐ-BHXH ngày 19/10 /2016 của BHXH TP Đà Nẵng: Quyết định về việc thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết TTHC tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng.
Tải về tại đây:
  - Quyết định 363/QĐ-BHXH 

  - Quyết định 39/QĐ-BHXH ngày 09/01 /2017 của BHXH TP Đà Nẵng: Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tải về tại đây:
 - Quyết định 39/QĐ-BHXH
Các tin khác