Đà Nẵng: Ban Tuyên giáo TW và BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT

Cập nhập: 30/10/2015 07:35

 
 
Ngày 28 tháng 10 năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT với sự tham gia của hơn 250 đại biểu. Ở Trung ương có đại diện lãnh đạoVụ Tuyên truyền và cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo TW tại Đà Nẵng, lãnh đạo Ban Tuyên truyền BHXH Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ tuyên truyền Ban Tuyên giáo của 41 tỉnh ủy, thành ủy, đại diện của Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Giáo dục-Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động của 41 tỉnh, thành phố. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
Hội nghị đã được nghe báo cáo chuyên đề “Công tác BHXH, BHYT sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW” do ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam trình bày. Theo đó, trong 3 năm qua, hệ thống chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã được hoàn thiện thêm một bước, quyền lợi chính đáng của người tham gia ngày càng được đảm bảo tốt hơn; Ngành BHXH từ Trung ướng đến các địa phương đã chú trọng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Dự kiến tính đến cuối năm 2015, đối tượng tham gia BHXH là 11,983 triệu người, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là 11,733 triệu người, tham gia BHXH tự nguyện là 250.000 người, tham gia BH thất nghiệp là 9,851 triệu người; đối tượng tham gia BHYT là 68,703 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 75,40% dân số. Đã giải quyết cho trên 18 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe; 403.590 người hưởng chế độ BHXH hàng tháng; 2 triệu lượt người hưởng chế độ BHXH một lần. Có trên 350 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với tổng chi phí trên 145.000 tỷ đồng. Từ năm 2012 đến năm 2015, quỹ BHYT liên tục có kết dư. Đồng hành với các kết quả trên, Ngành BHXH đã chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đã thực hiện thí điểm và triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2015, thời gian giao dịch với đơn vị sử dụng lao động chỉ còn 49,5 giờ. 
 
Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam 
trình bày báo cáo tại Hội nghị

     Về chuyên đề “Một số quy định mới trong Luật BHXH (sửa đổi)” do ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trình bày, đã nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016; những sửa đổi về kết cấu, đặc biệt là những điểm mới cơ bản về nội dung của Luật BHXH (sửa đổi).
 
Ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam 
trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Trong chuyên đề “Một số nội dung cần tập trung tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT và vai trò đội ngũ cán bộ tham gia công tác tuyên truyền BHXH, BHYT” do Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng trình bày, đã nêu lên những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH (sửa đổi); trên cơ sở đó, công tác tuyên truyền về pháp luật BHXH, BHYT cần xác định cụ thể đối tượng, đổi mới phương thức tuyên truyền, trong đó cần chú trọng công tác tuyên truyền miệng, tổ chức đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp, người lao động….
 
 
Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Phạm Mạnh Hùng trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị
 
     Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh trong thời gian đến các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH, BHYT, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân theo Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời xem đây là chỉ tiêu kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị; cần tăng cường tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để giải đáp, tháo gỡ và tham mưu cấp có thẩm quyền những giải pháp giải quyết có hiệu quả; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT đảm bảo tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa BHXH Việt Nam với Ban Tuyên giáo và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp, các doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động…./.
 
                                                                        Bài và ảnh: Nguyễn Tân
 
Các tin khác