Đà Nẵng: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 phần trăm HSSV tham gia BHYT năm học 2018 và 2019

Cập nhập: 04/09/2018 10:28

 
     Năm học 2017 - 2018, thành phố Đà Nẵng có 261.966 học sinh - sinh viên (HS-SV) học tập tại các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn, chiếm tỷ lệ 24,76% dân số thành phố (261.966/1.057.845). Việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) của nhóm đối tượng này với mục tiêu 100% có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012 - 2020 và Đề án "Thành phố 4 an" của Thành ủy Đà Nẵng với mục tiêu đến năm 2020, đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
 
 
Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị tổng kết công tác KCB BHYT năm 2016
 
     Những kết quả đạt được trong thời gian qua:
     Ngay từ năm 2013, triển khai Chương trình hành động của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 8190/KH-UBND, theo đó, mục tiêu cụ thể đề ra là đạt tỷ lệ BHYT toàn dân 94%, trong đó nhóm đối tượng HSSV đạt 100% vào cuối năm 2013. Trên tinh thần đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã kịp thời chủ động xây dựng Chương trình hành động, Kế hoạch tổ chức thực hiện, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan ở thành phố, chỉ đạo BHXH các quận, huyện triển khai một cách đồng bộ các nhóm giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chính vì vậy việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đạt mục tiêu đề ra hàng năm, riêng nhóm đối tượng HSSV hàng năm đều có tốc độ tăng trưởng và đạt tỷ lệ khá cao, năm học 2017 - 2018 là 98,17% (trên mức tỷ lệ BHYT toàn dân của thành phố năm 2017 là 96,4%). Trong đó có 2 đơn vị đã đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT là quận Hải Châu và quận Thanh Khê, các đơn vị còn lại đều đã đạt tỷ lệ HSSV tham gia BHYT từ 95% trở lên. Cụ thể:
 
 
 
      Cùng với việc phát triển đối tượng tham gia, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại các cơ sở y tế học đường cũng được đặc biệt quan tâm, cơ quan BHXH đã chuyển cấp kịp thời nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các Nhà trường và phối hợp thường xuyên với các Nhà trường để thực hiện có hiệu quả công tác này. Về công tác khám chữa bệnh: Chất lượng khám chữa bệnh BHYT nói chung, trong đó có BHYT HSSV là một vấn đề luôn được Ngành Y tế chú trọng với mục tiêu nâng cao chất lượng, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Với việc tham gia BHYT HSSV, hằng năm đã có hàng ngàn lượt HSSV được quỹ BHYT chi trả đầy đủ các chi phí KCB khi phải điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó có hàng trăm trường hợp được quỹ BHYT chi trả với mức chi phí lớn, thậm chí là rất lớn, mà nếu như không có BHYT thì đây là gánh nặng vô cùng lớn, khó vượt qua đối với các phụ huynh, đơn cử như một số trường hợp cụ thể: em Ngô Ngọc Bảo Nhi, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, chi phí chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả 123.591.974 đồng; em Nguyễn Thị Khánh Ly, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, chi phí chữa bệnh được BHYT chi trả 142.495.822 đồng; em Hồ Anh Quốc Vũ, Trường Trung học Trần Cao Vân, chi phí chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả 162.962.679 đồng; em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, chi phí chữa bệnh được quỹ BHYT chi trả 201.018.848 đồng …
     Với những kết quả đạt được về công tác BHYT HSSV trong thời gian qua cho thấy tính tích cực, hiệu quả và ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHYT đối với HSSV. Tuy nhiên, tình hình phát triển nhóm đối tượng này tham gia BHYT với mục tiêu 100% vẫn còn rất nhiều khó khăn, nan giải. Mục tiêu 100% BHYT HSSV được Ủy ban nhân dân thành phố đề ra từ năm 2013 không chỉ là mục tiêu cho riêng Ngành BHXH mà là chỉ tiêu pháp lệnh cho cả hệ thống chính trị, nhưng sau 5 năm quyết liệt triển khai thực hiện, mới chỉ có 2/8 đơn vị đạt được mục tiêu này, điều đó thể hiện những khó khăn, thách thức lớn trong tổ chức thực hiện công tác này, đòi hỏi các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị của thành phố nói chung, trong đó một số ngành chủ lực gồm: Y tế, Giáo dục, Thông tin truyền thông, Bảo hiểm xã hội … cần phải nỗ lực hơn nữa, phát huy tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ hơn nữa trong thời gian đến đối với lĩnh vực công tác này.
 
 
Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố tại Hội nghị triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2013-2014.
      Mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2018 - 2019:
     Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 8190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc BHXH thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, phối hợp với Ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố để thống nhất chủ trương, biện pháp triển khai thực hiện ngay từ đầu năm học với mục tiêu nhất quán là phải đạt được tỷ lệ 100% HSSV tham gia BHYT vào năm học 2018-2019.
Với tinh thần đó, Giám đốc BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH các quận, huyện báo cáo kịp thời với các Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để quán triệt, chỉ đạo trong hệ thống chính trị trên địa bàn từng quận, huyện, đồng thời phối hợp với Ngành Giáo dục - Đào tạo và các Ngành liên quan triển khai thực hiện đến hệ thống trường học. Trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 8 đến cuối tháng 8/2018, BHXH các quận, huyện đã đồng loạt tổ chức Hội nghị triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018 - 2019, Hội nghị tại các quận, huyện đã phân tích, đánh giá tình hình trên địa bàn cụ thể, sâu sát, tìm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả tích cực, cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề ra những giải pháp cụ thể để thực hiện và tất cả đều xác định quyết tâm đạt mục tiêu 100% BHYT HSSV năm học 2018 - 2019.
 
 
Ông Trần Văn Phi, UVBTV Phó chủ tịch thường trực UBND quận Cẩm Lệ, Chủ trì triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019
 
     Để đạt mục tiêu này, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, Ngành BHXH đã đề ra nhiều giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện. Cụ thể là:
      Thứ nhất:  Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.
     Công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật BHYT, vận động người dân nói chung, HSSV nói riêng tham gia BHYT là công cụ chính của Ngành BHXH trong lĩnh vực công tác này, tuy nhiên thực tế hiện nay, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT vẫn chưa đạt yêu cầu, còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với BHYT HSSV chủ yếu theo mùa vụ vào đầu năm học khi tổ chức thu phí, một số Ban Giám hiệu Nhà trường chưa quan tâm đến công tác này, thậm chí chưa xác định được trách nhiệm của Nhà trường trong việc thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh mà cho rằng đây chỉ là nhiệm vụ của Ngành BHXH. 
     Vì vậy, công tác tuyên truyền phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, đa dạng hóa về hình thức, phải làm cho các cấp, các ngành và cộng đồng nhân dân quán triệt được pháp luật BHYT, trong đó tập trung quán triệt Chỉ thị số 05/CT/TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong đó yêu cầu Bộ Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện mở rộng BHYT HSSV, đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia BHYT; Quán triệt Quyết định số 1167/QĐ/TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020, theo đó giao Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT HSSV, đảm bảo đến năm 2017 có 100% HSSV tham gia BHYT; Quán triệt Đề án "Thành phố 4 an" của Thành ủy Đà Nẵng với mục tiêu BHYT toàn dân 100% vào năm 2020 và Kế hoạch 8190/KH-UBND của UBND thành phố với mục tiêu 100% BHYT HSSV từ cuối năm 2013.
     Công tác tuyên truyền phải hướng đến những mục tiêu cụ thể, phải làm cho Pháp luật BHYT được lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu, phải làm cho các phụ huynh và HSSV nhận thức được bản chất nhân văn, lợi ích thiết thực của chính sách BHYT, đồng thời phải làm rõ trách nhiệm của Nhà trường, các thầy cô giáo thấy được vai trò trách nhiệm đối với chỉ tiêu pháp lệnh này, từ đó có sự phối hợp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục cho HSSV tự giác tham gia.
     Thứ hai: Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
    Tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng và chính quyền địa phương các cấp, chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất về chủ trương, chính sách mới và những tồn tại, vướng mắc cần có sự chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời của Cấp ủy đảng và chính quyền để làm căn cứ thực hiện, tránh để những vướng mắc trong khâu tổ chức thực hiện kéo dài làm ảnh hưởng đến mục tiêu phấn đấu; Tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Ngành BHXH với các Ngành Y tế, Sở Giáo dục - Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và trực tiếp đối với từng nhà trường, từng cơ sở giáo dục.
     Thứ ba: Nâng cao chất lượng công tác Khám chữa bệnh BHYT gắn với việc tăng cường cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các khâu.
     Ngành BHXH phối hợp tốt với Ngành Y tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong trong quy trình tiếp nhận và KCB, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và thuận lợi cho HSSV khi ốm đau, tai nạn phải điều trị tại các cơ sở y tế; 
     Ngành BHXH phối hợp tốt với Ngành Giáo dục - Đào tạo thực hiện cải cách TTHC trong tất cả các khâu: Đăng ký tham gia, thu phí, in và phát hành thẻ BHYT, cấp, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV đảm bảo kịp thời, thuận lợi;
     Thứ tư: Tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính theo tinh thần xã hội hóa.
     Cần rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình từ những kết quả đã đạt được trong năm học 2017 - 2018, đặc biệt là kinh nghiệm từ 2 đơn vị Hải Châu và Thanh Khê đã đạt mục tiêu 100% trong năm học này cũng như kinh nghiệm từ các tỉnh, thành phố khác, theo đó cần tiếp tục huy động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ nguồn tài chính cấp thẻ BHYT cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng chưa thuộc diện hộ nghèo; về phía nhà nước, cơ quan BHXH cần nghiên cứu đề xuất nâng mức hỗ trợ trên mức tối thiểu quy định 30% phù hợp với tiềm năng địa phương, như một số tỉnh, thành phố đã thực hiện có hiệu quả.
     Thứ năm: Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, nhân rộng điển hình.
      Chính sách BHYT hiện hành đã được luật hóa, là quy định bắt buộc mọi công dân đều phải tham gia BHYT, vì vậy ngoài công tác tuyên truyền vận động thì công tác thanh tra, kiểm tra cũng phải được thực thi để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các tổ chức cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, không thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao cũng như phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm khác của tất cả các bên liên quan.
Bên cạnh đó công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá biểu dương khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác BHYT HSSV cũng phải được tổ chức thực hiện thường xuyên, đồng bộ và kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến. 
Cần phải đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT HSSV với mục tiêu cụ thể 100% là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Ngành liên quan, của từng đơn vị cơ sở và ý thức chấp hành pháp luật đối với từng HSSV.
 
 
 
Ông Nguyễn Đắc Xứng, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân quận Sơn Trà chủ trì Hội nghị triển khai công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019
 
     Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, với những kết quả tích cực đã đạt được trong những năm qua và sự quyết liệt triển khai của Ngành BHXH, Y tế, Giáo dục Đào tạo thành phố với mục tiêu nhất quán cùng với những giải pháp đã đề ra, chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2018 - 2019./.
Lê Anh Nhân
 
Các tin khác