Đẩy mạnh cải cách TTHC về BHXH, BHYT: Tạo môi trường giao dịch thông thoáng, minh bạch

Cập nhập: 27/11/2015 09:40

 
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương đã chủ trì Hội nghị cung cấp thông tin về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

 
 
 
     Chia sẻ thông tin với đông đảo các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 đã chỉ rõ, thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương. Trong đó, vai trò thông tin, tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT là hết sức quan trọng.
     Chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, nhưng để những chính sách này thực sự đạt hiệu quả, và đảm bảo tối ưu nhất quyền lợi an sinh cho mọi người dân và NLĐ vì mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi NLĐ, Ngành BHXH luôn mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong sự nghiệp này, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết.
     Đề cập đến công tác cải cách TTHC và ứng dụng CNTT trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Ngành BHXH, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nêu rõ, nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân, các tổ chức, đơn vị, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN và cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, năm 2015 được BHXH Việt Nam xác định là năm bản lề của công tác cải cách hành chính. Do đó, thời gian qua BHXH Việt Nam đã tập trung tối đa nguồn lực, quyết liệt triển khai cải cách TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT một cách đồng bộ từ việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách cho đến việc tổ chức thực hiện, đặc biệt trong lĩnh vực kê khai, thu, nộp BHXH, BHYT.
     Tính đến thời điểm này, BHXH Việt Nam đã rà soát tổng thể 115 TTHC trên 02 nguyên tắc cơ bản: Đơn giản hóa việc khai báo của tổ chức, cá nhân trong kê khai BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; hạn chế tối đa việc yêu cầu người kê khai lấy xác nhận của cơ quan Nhà nước, tăng cường sử dụng các thông tin, kết quả của các cơ quan Nhà nước khác theo cơ chế phối hợp liên thông, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải kê khai lại những thông tin đã cung cấp cho cơ quan BHXH. Kết quả, đã giảm từ 115 TTHC xuống còn 33 TTHC. Theo đó giảm: 56% số lượng hồ sơ; 82% chỉ tiêu kê khai trên tờ khai, biểu mẫu; 78% quy trình, thao tác thực hiện. 

     Vừa qua, BHXH Việt nam đã bãi bỏ 11 thành phần hồ sơ, do đó cắt giảm được thời gian, chi phí của cá nhân khi thực hiện TTHC về BHXH, BHYT. Theo đó, việc bãi bỏ thủ tục xác nhận chữ ký 6 tháng một lần của người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM đã giúp khoảng 200 nghìn người hưởng chế độ không phải đi xác nhận chữ ký; việc bỏ mẫu đơn đề nghị, thanh toán chi phí KCB trực tiếp cũng giúp khoảng 500 nghìn người hưởng BHYT không phải khai đơn… qua đó tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng cho cá nhân và xã hội.
     Việc triển khai giao dịch điện tử trong thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời khắc phục một số lỗi kỹ thuật, góp phần tăng nhanh số lượng đơn vị đăng ký và giao dịch điện tử. Đến nay, một số BHXH các tỉnh, thành phố đã đạt tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử trên 90% như: Trà Vinh, Tuyên Quang, Đồng Nai, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Yên Bái, Hưng Yên, Quảng Bình, Điện Biên.
 
"Dự kiến năm 2016, sẽ giảm thêm được 36 giờ thực hiện giao dịch BHXH, giảm từ 81 giờ xuống còn 45 giờ", 
Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương cho biết.
 
     Và đến hết năm 2015, mục tiêu BHXH Việt Nam đặt ra là tối thiểu đạt 90% đơn vị giao dịch điện tử về BHXH, nhằm tạo môi trường thực hiện TTHC BHXH thông thoáng, công khai, minh bạch, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương nhấn mạnh.
     Xác định, ứng dụng CNTT là một trong những biện pháp hiệu quả để thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, trong năm 2015, Ngành BHXH đã tập trung nâng cấp, xây dựng mới một số phần mềm phục vụ công tác quản lý, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung toàn Ngành, sẵn sàng cho việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật từ Trung ương tới các địa phương, khắc phục căn bản những bất cập về ứng dụng CNTT trong toàn Ngành;...
     Cũng tại hội nghị, những câu hỏi của các nhà báo, phóng viên - đại diện các cơ quan thông tấn báo chí về các vấn đề liên quan đến công tác CCHC,giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, ứng dụng CNTT trong giám định chi phí KCB,... cũng đã được Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, cùng đại diện lãnh đạo một số ban nghiệp vụ của BHXH Việt Nam giải đáp cụ thể.
     Với những biện pháp tích cực trong việc đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT thời gian qua, BHXH Việt Nam dự kiến đến hết năm 2015 sẽ giảm được 154 giờ thực hiện giao dịch BHXH, theo đó, giảm từ 235 giờ xuống còn 81 giờ.
 
     Và dự kiến, sau khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016, các quy định về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, quản lý sổ BHXH được thực hiện, BHXH Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Cụ thể, BHXH Việt Nam dự kiến sẽ giảm thêm được 36 giờ thực hiện giao dịch BHXH, giảm từ 81 giờ xuống còn 45 giờ./.
 
   Nguồn: Website BHXH Việt Nam
 
Các tin khác