Góp phần thực hiện thành phố “4 an”

Cập nhập: 15/02/2017 10:45

 

Ký kết giao ước thi đua tại Hội nghi CBCCVC năm 2017

     Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, của Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố; sự phối hợp, tạo điều kiện của các Sở, Ban, Ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực, cố gắng của công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) toàn Ngành, BHXH thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành quả chung của Ngành BHXH Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
 
     Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch giao

     Đến 31-12-2016, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 218.302 người cùng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, so với năm 2015 tăng 14.466 người (tăng 7,1%), đạt 101,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 526.269 người chỉ tham gia BHYT bắt buộc, tăng 24.251 người (tăng 4,8%) so với năm 2015; 210.902 người tham gia BHTN, so với năm 2015 tăng 14.218 người (tăng 7,2%), đạt 102,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; 1.356 người tham gia BHXH tự nguyện, so với năm 2015 tăng 237 người (tăng 21,2%), đạt 81,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 
 
     Tổng số người tham gia BHYT: 1.019.318 người, độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,4% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng (1.057.845 người), vượt chỉ tiêu đề ra theo Kế hoạch số 8190/KH-UBND ngày 16/9/2013 của UBND thành phố và vượt chỉ tiêu được giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số thu đạt 3.947.929 triệu đồng, so với năm 2015 tăng 595.151 triệu đồng (tăng 17,8%), đạt 103,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

     Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN trong năm đối với trên 45.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, gần 13.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp luôn kịp thời, đảm bảo an toàn nguồn quỹ, với tổng kinh phí chi trả các chế độ BHXH, BHYT , BHTN là 4.517.819 triệu đồng.
 
     Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có nhiều chuyển biến tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất hồ sơ trễ hẹn. Trong năm, ngành BHXH thành phố tiếp nhận 213.185 lượt hồ sơ, tăng 10,19% so với năm 2015, đã giải quyết và trả kết quả 216.877 lượt hồ sơ theo phiếu hẹn. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ chuyển phát bưu chính (không giao nhận tại cơ quan BHXH) toàn ngành đã tiếp nhận 53.112 lượt hồ sơ chuyển nộp và 53.337 lượt hồ sơ chuyển trả kết quả qua dịch vụ chuyển phát của hệ thống bưu điện. Triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, có 6.053 đơn vị sử dụng lao động/tổng số 6.143 đơn vị sử dụng lao động phát sinh giao dịch hồ sơ điện tử, đạt tỷ lệ 98,53%, trong năm đã phát sinh 70.814 hồ sơ giao dịch điện tử. Thông qua giao dịch hồ sơ điện tử và dịch vụ chuyển phát bưu điện đã góp phần quan trọng trong việc rút ngắn thời gian giao dịch về BHXH, BHYT đối với các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời với việc tiết kiệm chi phí đi lại của các đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
     Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN  được đẩy mạnh, cơp quan BHXH đã phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn lao động các quận, huyện, Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng, Chi nhánh phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Đà Nẵng, các Công đoàn Ngành … để tổ chức hàng chục Hội nghị tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT,  tổ chức 3 buổi “Đối thoại - Tư vấn pháp luật” cho 340 công nhân lao động đến từ 23 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố với chủ đề: “Chính quyền cùng với công đoàn các cấp quan tâm chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”; phối hợp tổ chức buổi “Đối thoại - Tư vấn pháp luật” cho gần 200 công nhân lao động các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động quận: Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Công đoàn ngành Giao thông- Vận tải; 200 cán bộ, công nhân viên Công đoàn các khu công nghiệp và Chế xuất; tổ chức 2 lớp tập huấn cho gần 200 nhân viên đại lý thu phường, xã, Bưu điện.
 
      Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

     Năm 2017, BHXH Đà Nẵng tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Kế hoạch số 8190/KH-UBND ngày 16-9-2013 của UBND thành phố triển khai Chương trình hành động số 26-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng, Quyết định số 2526-QĐ/TU ngày 30-11-2016 của Thành ủy Đà Nẵng ban hành Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.
 
      Các chỉ tiêu chủ yếu BHXH thành phố phấn đấu đạt được trong năm 2017 là:
 
     - Số người tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp tăng từ 3% trở lên so với số người đã tham gia tại thời điểm cuối năm 2016.
 
     - Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng từ 15% trở lên so với số người đã tham gia thời điểm cuối năm 2016.
 
     - Phấn đấu BHYT toàn dân đạt tỷ lệ từ 96% trở lên trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng.
 
     - Phấn đấu tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt từ 1% trở lên so với kế hoạch được BHXH Việt Nam giao. Tích cực tìm mọi giải pháp để giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Phấn đấu đạt chỉ tiêu tỷ lệ nợ được BHXH Việt Nam giao.
 
     - Đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
 
     - Tiếp tục thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, BHYT qua dịch vụ bưu chính công ích theo tinh thần Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh giao dich hồ sơ điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và triển khai thực hiện giao dich hồ sơ điện tử trong lĩnh vực giải quyết các chế độ BHXH, BHYT kịp thời theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam. Phấn đấu tỉ lệ đơn vị tham gia giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu và cấp số thẻ đạt 100%. 
 
     - Phấn đấu tỷ lệ lao động được cấp sổ BHXH đạt 99,99% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH, cấp thẻ BHYT cho 100% đối tượng tham gia BHYT kịp thời, đúng quy định.
 
     - Không để bội chi quỹ BHYT do nguyên nhân chủ quan và không được vượt kế hoạch chi khám chữa bệnh BHYT do BHXH Việt Nam giao./.
Đinh Văn Hiệp - Giám đốc BHXH TP Đà Nẵng
 
Các tin khác