Hòa Vang: Triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi đến Trưởng thôn

Cập nhập: 23/06/2015 10:46

 
     Sáng ngày 16/6/2015, Uỷ ban nhân dân huyện Hoà Vang tổ chức Hội nghị triển khai Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn bộ 119 Trưởng thôn trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện.
 
 
Bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Ông Hà Liễu, PGĐ BHXH huyện
 triển khai Luật BHYT sửa đổi, bổ sung tại hội nghị
 
     Tại hội nghị, các Trưởng thôn đã được báo cáo viên triển khai đầy đủ các điểm mới của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó văn bản số 777/BHXH-BT ngày 12-3-2015 và văn bản số 2085/BHXH-BT ngày 08/6/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT và đơn giản thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình đã một phần tháo gỡ khó khăn trong thủ tục đăng ký tham gia BHYT của nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp trước mắt, từ nay đến ngày 31-12-2015. Vì vậy, cần tăng cương công tác tuyên truyền Luật BHYT sửa đổi đến người dân để tự giác  tham gia BHYT, cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm của cá nhân đối với gia đình và xã hội.
     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng thôn cần phải hiểu rõ chính sách BHYT và phải tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu và lộ trình BHYT toàn dân theo Nghị quyết 21-NQ/TW trên địa bàn huyện Hòa Vang./. 
                                                                                                Hà Liễu - BHXH Hoà Vang
 
Các tin khác