Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân

Cập nhập: 07/06/2016 08:59

 
     Thực hiện ý kiến Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 03 tháng 6 năm 2016, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Tại đầu cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan bộ, ngành có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các Bộ: Y tế, Công an, Quốc phòng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, các đồng chí đại diện Hội, đoàn thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tại điểm cầu Đà Nẵng, có đồng chí Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì Hội nghị, đồng chí Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Sở: Y Tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện.
 
Tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng đang theo dõi Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân
 
     Nội dung trọng tâm của Hội nghị: Xác định  rõ trách nhiệm của bộ, ngành và chính quyền địa phương trong việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; xác định các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ áp dụng công nghệ thông tin trong giám định thanh toán bảo hiểm y tế để nâng cao hiệu quả bảo hiểm y tế góp phần tăng diện bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, Hội nghị cho ý kiến dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế; những kiến nghị, đề xuất, các giải pháp thực hiện tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân của một số tỉnh, thành phố như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai, Điện Biên, Trà Vinh.
     Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, Ngành, địa phương quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đến năm 2020 cả nước có trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành nhất là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế trong thời gian qua. Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý một số tồn tại: một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa xác định rõ tầm quan trọng của bảo hiểm y tế; công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tuy có chuyển biến bước đầu nhưng chưa được cải thiện, chưa đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế; ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính còn chậm, thiếu đồng bộ. Thủ tướng chính phủ giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội, Bộ Quốc phòng, các cơ quan Thông tấn, báo chí, các hội, đoàn thể… triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT trong thời gian tới./.
Tin và ảnh: Kim Oanh
 
Các tin khác