Khối Thi đua Tài chính TPĐN Tổng kết công tác Thi đua năm 2013 và phát động phong trào Thi đua năm 2014.

Cập nhập: 04/04/2014 08:10

 
     Chiều ngày 01/4/2014, tại cơ quan Cục Thuế thành phố Đà Nẵng (TPĐN), Khối thi đua Tài chính TPĐN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014. 
    Đồng chí Trần Văn Miên, Thành ủy viên, Cục Trưởng Cục Thuế TPĐN, Khối Trưởng Khối thi đua Tài chính TPĐN nhiệm kỳ 2012-2013 chủ trì Hội nghị.
 
 
Đồng chí Võ Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
 Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TPĐN dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
     Đến dự Hội nghi, về phía thành phố có đồng chí Võ Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TPĐN, đồng chí Thái Duy Phương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan TPĐN, đồng chí Lê Đức Nồng, Phó ban Thi đua khen thưởng thành phố, đồng chí Phạm Công Chính, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố, về phía các cơ quan đơn vị trong Khối, có các đồng chí đại diện Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của 13 đơn vị trong Khối, bao gồm: Bảo hiểm xã hội TPĐN, Công ty Bảo Minh ĐN, Công ty Bảo Việt ĐN, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ ĐN, Công ty BHNT PRUDENTIAL VN chi nhánh ĐN, Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC, Công ty TNHH MTV Thẩm định giá và dịch vụ tài chính ĐN, Chi nhánh Ngân hàng phát triển ĐN, Cục Dự trữ Nhàn nước khu vực ĐN, Cục Hải quan TPĐN, Cục Thuế TPĐN, Quĩ đầu tư phát triển TPĐN, Kho bạc nhà nước TPĐN, Sở Tài Chính TPĐN.
Theo báo cáo do đồng chí Trần Văn Miên, Khối trưởng trình bày tại Hội nghị, Năm 2013, là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, dưới sự lãnh đạo của các Bộ, Ngành, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ảm đạm, nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động; sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho tăng cao,… Trong bối cảnh đó, các đơn vị trong Khối phải triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TPĐN; các đơn vị thành viên Khối bám sát sự chỉ đạo và nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, chủ động, linh hoạt, sáng tạo phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn thách thức thực hiện giao ước thi đua đã ký và đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh năm 2013. Chi ngân sách, chi bảo hiểm, chi mua tăng hàng dự trữ quốc gia, xuất cấp hàng DTQG, chi vay, chi đầu tư thực hiện đúng mục đích, đúng chế độ; thực hiện thu đúng, thu đủ cho NSNN, tích cực tham gia hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác kiểm toán; kiểm soát thu - chi ngân sách qua kho bạc nhà nước; tiếp tục thực hiện hiện đại hóa cơ sở vật chất, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần CBCC-NLĐ.
Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, tin học hóa phục vụ chuyên môn, kinh doanh, nâng cao hiệu quả lao động, các đơn vị trong Khối thực hiện nghiêm chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính; đề án cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” bảo đảm thời gian, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ theo đúng qui định cho các đối tượng phục vụ, giải quyết kịp thời nhu cầu của tổ chức, công dân không để tồn đọng trễ hạn,…; Đã  đề xuất các cơ chế chính sách tài chính, cân đối thu chi ngân sách; quản lý tài chính; thanh kiểm tra; đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện việc niêm yết công khai, đưa tin trên Website của từng Ngành, Website thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức giao lưu trực tuyến về các chế độ chính sách, thủ tục giải quyết công việc, qui trình nghiệp vụ,…
Các đơn vị đã xây dựng và sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý điều hành hoạt động của đơn vị, không ngừng cải thiện điều kiện lao động, nâng cao chất lượng công việc, hiệu quả quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.   
     Trong công tác xây dựng lực lượng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; tăng thu nhập, nâng cao chất lượng CBCC-NLĐ các đơn vị đã chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, đã cử và tạo điều kiện CBCC-NLĐ nâng cao trình độ, các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, cao cấp; học chính trị trung-cao cấp, kiến thức quản lý tài chính, thẩm định giá; tổ chức tốt việc luân chuyển, qui hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBCC đúng quy định; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với CBCC-NLĐ về tiền lương, nâng lương, nâng ngạch, BHXH, BHYT, khen thưởng, phúc lợi, thu nhập tăng thêm, duy trì mức thu nhập ổn định; Làm tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thực hiện Chiến lược vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2010-2015 tầm nhìn 2020; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, giải quyết kịp thời hỗ trợ khó khăn đột xuất, tổ chức thăm hỏi nhân ngày sinh nhật, hiếu, hỷ, ốm đau; chế độ hưu trí, tham quan dã ngoại,...  
     Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Qui chế dân chủ cơ sở, phối hợp với  Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, ký kết giao ước thi đua, thỏa ước lao động tập thể giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, giữa người lao động với đơn vị sử dụng lao động. Thực hiện công khai minh bạch trong mọi hoạt động, bảo đảm CBCC-NLĐ biết, bàn, làm, kiểm tra mọi hoạt động của đơn vị theo qui định. Thực hiện công khai thủ tục, qui trình giải quyết công việc, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp, lấy ý kiến khách hàng và bằng nhiều hình thức khác tạo thuận lợi cho người dân, tránh tình trạng phiền hà, sách nhiễu. 
Trong công tác Thi đua, khen thưởng các đơn vị trong Khối tiếp tục thực hiện tốt, Chỉ thị số 39/CT-TW, ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, Ngành chủ quản, UBND, Ban thi đua khen thưởng thành phố và phương hướng nhiệm vụ thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015 của Đại hội thi đua yêu nước của các cấp, các Ngành; Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng nhóm đơn vị trong Khối, xây dựng và nuôi dưỡng điển hình, tạo sự lan tỏa và phạm vi khen thưởng mở rộng, phong trào thi đua luôn gắn với việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật, với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch của đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức của lãnh đạo, CBCC-NLĐ về vai trò của công tác thi đua trong tình hình mới, là động lực động viên toàn thể CBCC-NLĐ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh, thực hiện giao ước thi đua đã ký kết, góp phần ổn định kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn TP Đà Nẵng. 
     Các đơn vị đã hưởng ứng tích cực Kế hoạch số 5120/KH-UBND của UBND TP Đà Nẵng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013); tổ chức phát động thi đua ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua Khối; đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; ký thỏa ước lao động tập thể và tổ chức phát động thi đua giữa các đơn vị trong từng Ngành, trong Khối, giữa các tổ chức trong từng đơn vị và từng CBCC-NLĐ. Các đơn vị phát động thi đua theo từng đợt trong năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị kinh doanh đặc thù, có đánh giá sơ tổng kết, khen thưởng,…Qua các phong trào thi đua đã có những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng người CB-CC-VC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, có phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
      Với những thành tích đã đạt được, Khối đã họp xét, đề nghị UBND TP Đà Nẵng tặng: 01 Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua Khối; 03 Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 18 Bằng khen cho 10 tập thể và 08 cá nhân. Ngoài ra, các đơn vị còn  bình xét đề nghị các danh hiệu, hình thức thi đua của Bộ, Ngành trực thuộc.
     Trong công tác Đảng, Đoàn thể và các hoạt động xã hội: Khối thi đua Tài chính có 6 Đảng bộ và 8 Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố và Đảng bộ Khối các doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, thực hiện xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, công tác phát triển Đảng. Các đoàn thể chính trị Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đạt trong sạch vững mạnh, vững mạnh xuất sắc... Trong năm 2013, 03 đơn vị đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Bảo hiểm xã hội, Cục Dự trữ, Sở Tài chính), Cục Thuế được tặng Giấy khen về “Công tác xây dựng đảng”; các Chi, Đảng bộ còn lại đạt tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh các đơn vị trong Khối đều đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. 
 
     Các đơn vị thành viên trong Khối đã tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, địa phương đến CBCC-NLĐ; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, nhiều đơn vị trong Khối tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ; tiếp tục thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện chương trình “5 không”, “3 có”; “3 hơn”; phong trào “ Xanh- Sạch- Đẹp” xây dựng thành phố môi trường, quốc phòng an ninh được đảm bảo; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND 27/4/2010 về nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCC, viên chức; hưởng ứng thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, tổ chức và tham gia các Hội thi: Văn nghệ; Hội thi Tuyên truyền pháp luật; Hội thi “Công chức thuế năng động chuyên nghiệp”,... thực hiện tốt phong trào xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”,...
     Các đơn vị đều tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện: 8/14 đơn vị tham gia phụng dưỡng 22 Mẹ VNAH; nhiều đơn vị tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; đóng góp vào Quĩ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học, mái ấm công đoàn, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ người nghèo huyện Hòa Vang, ủng hộ cơn bão số 10, các hoạt động xã hội khác trên 4 tỷ đồng. 
 
Đồng chí Võ Duy Khương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 
với đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối
 
     Về nhiệm vụ năm 2014, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, biến động, Đảng và Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm chính sách an sinh xã hội, thuận lợi - khó khăn, thời cơ và thách thức đan xen nhau. Vì vậy, phương hướng, mục tiêu công tác thi đua năm 2014 là: Tiếp tục phát huy truyền thống của ngành Tài chính; truyền thống, thành tích của từng đơn vị, đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch của từng đơn vị, từng ngành góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Đà Nẵng, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước.
     Với mục tiêu định hướng đó, Khối thi đua Tài chính TPĐN xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:
 
Nhiệm vụ trọng tâm:

     Trên cơ sở mục tiêu đề ra, từng đơn vị trong Khối xác định nhiệm vụ, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu, chi, quản lý ngân sách, sử dụng có hiệu quả ngân sách, giải phóng và huy động có hiệu quả mọi nguồn lực tài chính nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính, Ngành, UBND TP Đà Nẵng giao. Tiếp tục chủ động tham mưu triển khai thực hiện có kết quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và “Năm Doanh nghiệp 2014” theo chủ trương của UBND TP Đà Nẵng.
     Củng cố, phát triển, xây dựng nguồn lực lao động đầy đủ, đồng bộ theo yêu cầu  nhiệm vụ đổi mới; bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng nguồn lực lao động về phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nhận thức chính trị, nắm vững và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực thi tốt nhiệm vụ, công vụ. Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục thực hiện tốt Qui chế dân chủ cơ sở, thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống tinh thần, tăng thu nhập cho CBCC- NLĐ.
Vận động toàn thể CBCC-NLĐ tích cực luyện tập thể thao, văn nghệ; tổ chức và tham gia hoạt động, nhằm giao lưu, học tập, tạo không khí phấn khởi hưởng ứng tích cực phong trào thi đua.   
     Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh, xây dựng “Cơ quan văn hóa”, đẩy mạnh CCHC, thực hiện văn minh công sở; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Phấn đấu 100% tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 100% CBCC-NLĐ hoàn thành nhiệm vụ; có 90% trở lên đạt lao động tiên tiến, trong đó từ 20% trở lên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Làm tốt công tác xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ VNAH,…
 
Giải pháp chủ yếu:
 
     Thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, Nghị định số 42 của Chính phủ, phương hướng, nhiệm vụ thi đua giai đoạn 2010-2015 do Đại Hội thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 của các cấp, các Ngành đề ra và các văn bản pháp qui hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, Ngành chủ quản các đơn vị thành viên trong Khối; Chỉ thị, Quyết định của UBND TP Đà Nẵng, hướng dẫn của Ban TĐKT, Qui chế thi đua, khen thưởng Khối thi đua Tài chính. Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, thực sự là động lực để xây dựng con người mới, thực hiện nhiệm vụ chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đề ra.
 
     Thực hiện có nền nếp công tác thi đua, khen thưởng. Hưởng ứng phát động thi đua của các cấp, ngành, đơn vị; xây dựng kế hoạch, tổ chức ký kết giao ước thi đua hoặc ký thỏa ước lao động, đăng ký thi đua; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Kịp thời biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân gắn với động viên vật chất tinh thần, khen thưởng đúng người đúng việc; gắn kết quả thi đua với khen thưởng; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng có trình độ, năng lực, tận tâm với công việc, ổn định, nghiên cứu, tham mưu đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thi đua khen thưởng.
 
      Tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, lãnh đạo Ngành, sự phối kết hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, quản lý của chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của CBCC-NLĐ, các tổ chức Đoàn thể của đơn vị trong quản lý, thực hiện, kiểm tra giám sát hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh doanh của đơn vị.
Nắm vững chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2014, cơ chế, chính sách, đặc điểm tình hình cụ thể của từng đơn vị, các đơn vị cụ thể hóa thực hiện giao ước thi đua nhằm đạt hiệu quả cao nhất mục tiêu giao ước thi đua của Khối thi đua Tài chính đã đề ra.
 
     Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Võ Duy Khương Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TPĐN phát biểu chỉ đạo; Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2014; Ban Thi đua khen thưởng thành phố công bố và tổ chức trao thưởng các tập thể, cá nhân trong Khối đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013, trong đó Bảo hiểm xã hội thành phố được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen.
 
 
Đại diện lãnh đao các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2014

 
Đại diện lãnh đao các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2014

 
Đồng chí Võ Duy Khương trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể

 
Đồng chí Võ Duy Khương trao Bằng khen của UBND thành phố cho cá nhân
  
     Phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, quán triệt đầy đủ và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết lần thứ XX Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội Đảng các Ngành, các đơn vị và với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCC-NLĐ trong Khối, các đơn vị trong Khối quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao năm 2014./.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Lê Anh Nhân
 
Các tin khác