Khối Thi đua tài chính sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014

Cập nhập: 28/07/2014 10:07

 
     Chiều ngày 21/7/2014, tại Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Khối Thi đua tài chính thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
 
 
Quang cảnh Hội nghị
 
     Ông Nguyễn Hữu Hòa, Chánh văn phòng Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng trình bày báo cáo sơ kết, theo đó, năm 2014 kinh tế thành phố có những thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức nhưng được sự quan tâm  của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị trong khối đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao. 
     Trong công tác xây dựng lực lượng, các đơn vị trong khối thường xuyên quan tâm đến công tác, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với CBCC-NLĐ; Đã cử trên 1.000 lượt người tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Ngay từ đầu năm đã tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối, tập thể, cá nhân trong đơn vị, tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào văn hóa công sở. Các đơn vị trong khối đều tích cực tham gia đóng góp các quỹ, các hoạt động xã hội, từ thiện…. 
     Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu rộng nội dung đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; từng đơn vị trong khối hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Củng cố, phát triển, xây dựng nguồn lực lao động đầy đủ, đồng bộ theo yêu cầu nhiệm vụ được giao, thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể vững mạnh.
 
 
Ông Lê Đức Nòng, Phó ban Thi đua khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị
 
     Tại Hội Nghị, ông Lê Đức Nồng, Phó ban Thi đua khen thưởng thành phố ghi nhận những kết quả trong 6 tháng đầu năm 2014 mà các đơn vị trong Khối thi đua tài chính đạt được đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Ông cũng mong muốn Khối thi đua tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2014./.  
                                   
                                                                              Tin và ảnh: Kim Oanh
 
Các tin khác