Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội đến thăm và chúc mừng ngành giáo dục nhân dịp kỷ nhiệm 35 năm ngày Nhà giáo việt Nam

Cập nhập: 25/11/2017 12:34

    
     Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017), sáng ngày 20/11/2017, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và một số trường đại học thành viên.
     Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tiết, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng ghi nhận sự quan tâm, phối hợp của Sở giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng và các Trường thời gian qua trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên đảm bảo đạt kế hoạch đề ra theo tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”./.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiết tặng hoa chúc mừng
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

 
Đồng chí Nguyễn Văn Tiết tặng hoa chúc mừng Đại học Đà Nẵng
 
 


Đồng chí Nguyễn Văn Tiết tặng hoa chúc mừng các
trường đại học thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng
 
Tin và ảnh: Nguyễn Phi Hùng-P.Quản lý thu
 
Các tin khác