Lịch làm việc

Cập nhập: 25/12/2017 09:33


Lịch công tác tuần thứ 52 năm 2017:


THỨ

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI 
25/12

 

 -14h00 Mời lãnh đạo họp Giao ban UBND TP tại 24 Trần Phú

 
 

THỨ BA
26/12

-8h00 Mời lãnh đạo hợp Hội nghị tổng kết hoạt động Hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh tại 411 Phan Châu Trinh

 

 
 

THỨ TƯ
27/12

 

 

 
 

THỨ NĂM
28/12

 

 

 
 

THỨ SÁU
29/12

 -8h30 Mời đại diện lãnh đạo và phòng CNTT, Giám định BHYT hội nghị tổng kết tình hình triển khai thực hiện tin học hóa trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT năm 2017 tại  346 đường 2/9

 

 
 

THỨ BẢY
30/12

 

 

 
 

CHỦ NHẬT
31/12

 

 

 
 
Các tin khác