Liên ngành Công an và Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng ký kết Quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Cập nhập: 22/05/2017 05:25

 

 
Chiều ngày 19/5/2017, tại trụ sở Bảo hiểm xã (BHXH) TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH Đà Nẵng đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Đà Nẵng và BHXH thành phố Đà Nẵng trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các đơn vị trực thuộc BHXH TP Đà Nẵng.
Đây là quy chế nhằm tăng cường, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự trong hoạt động BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố. Trong đó, hai bên phối hợp bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, cá nhân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan BHXH các cấp; đảm bảo an toàn các hoạt động của cơ quan BHXH các cấp.
Quy chế gồm 3 chương, 17 điều, quy định trách nhiệm từng bên, nội dung, phương pháp phối hợp và cách thức tổ chức thực hiện. Theo Quy chế,  BHXH thành phố có trách nhiệm chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nghiệp vụ của Ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động BHXH, BHYT, BHTN; các biểu mẫu, ấn chỉ, như: sổ BHXH, thẻ BHYT và các biểu mẫu trong quản lý nghiệp vụ do ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hành để Công an thành phố có phương án phối hợp trong công tác bảo vệ tài sản; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, quản lý quỹ BHXH, BHYT, BHTN; quản lý tài chính theo phân cấp của BHXH Việt Nam,... Phía Công an thành phố có trách nhiệm chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để thông báo kịp thời cho Bảo hiểm xã hội thành phố về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các hành vi vi phạm pháp luật khác để Bảo hiểm xã hội thành phố có kế hoạch phối hợp và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.
 

 
Quy chế cũng nêu rõ, lãnh đạo 02 ngành sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an quận, huyện và BHXH quận, huyện xây dựng chương trình, nội dung phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN để có biện pháp phối hợp xử lý theo pháp luật.
Quy chế này được tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng Công an thành phố và các đơn vị thuộc Ngành Bảo hiểm xã hội thành phố. Công an thành phố giao Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46); Bảo hiểm xã hội thành phố giao Phòng Thanh tra - Kiểm tra chịu trách nhiệm thường trực, là đầu mối phối hợp, tổ chức triển khai, kiểm tra đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế, báo cáo Giám đốc Công an thành phố và Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố biết để chỉ đạo./.
 

Tin: Đặng Hồng Quang, Ảnh: Cao Xuân Nam 
 
Các tin khác