Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác Thanh tra - Kiểm tra năm 2017

Cập nhập: 06/03/2017 03:41

 
Những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) xảy ra ngày càng phổ biến, không chỉ thiệt hại đến quỹ BHXH, quỹ BHYT mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và chính sách an sinh xã hội. Nợ đọng BHXH, BHYT đang có chiều hướng gia tăng. Việc doanh nghiệp trích tiền lương, tiền công của người lao động để đóng BHXH, BHYT nhưng không đóng hoặc không đóng hết cho cơ quan BHXH mà chiếm dụng, sử dụng vào mục đích khác; người lao động không được chốt sổ và trả sổ BHXH khi đã nghỉ việc hoặc chuyển nơi làm việc; không được hưởng chế độ BHYT khi khám, chữa bệnh, nghỉ ốm đau, thai sản; người lao động thất nghiệp nhưng không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian chưa tìm được việc làm, đang là thực tế tồn tại hiện nay.
Theo đánh giá của BHXH thành phố cho thấy, năm 2017,trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tình hình nợ BHXH, BHYT của các doanh nghiệp vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng trốn đóng, nợ đọng từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT cũng đang khiến dư luận lo ngại, ảnh hưởng đến người dân. Do vậy, để giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT xuống mức thấp nhất, đảm bảo quyền lợi NLĐ cũng như kiểm soát lạm dụng Quỹ BHYT để bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT, lực lượng thanh tra, kiểm tra của Ngành cần phải tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng vào cuộc, tăng cường kiểm tra, thanh tra nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết
khiếu nai, tố cáo tại do BHXH VN tổ chức tháng 10/2016 tại TP HCM

       Ngày 31/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của cơ quan BHXH. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng giúp ngành BHXH thực hiện tốt công tác thu, giảm nợ đọng và góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Theo Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXHđịa phương, Phòng Kiểm tra BHXH thành phố được đổi tên thành Phòng Thanh tra - Kiểm tra. Ngày 18/10/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam. Các quy định này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra của toàn ngành. Cùng với đó,việc BHXH Việt Nam kịp thời tổ chức tập huấn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra đã giúp cho công chức, viên chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phát huy tốt năng lực công tác, nắm vững các nguyên tắc, kỹ năng, phương pháp thanh tra, kiểm trađáp ứng yêu cầu về thực hiện các nhiệm vụ mới được giao.
Triển khai thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BHXH, trong quý IV năm 2016, BHXH thành phố đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 36 đơn vị sử dụng lao động.Bước đầu cho thấy việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đã mang lại những hiệu quả nhất định, hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Về công tác kiểm tra, năm 2016, toàn Ngành BHXH thành phố đã tiến hành kiểm tra, phối hợp kiểm tra liên ngành tại 392 đơn vị sử dụng lao động và 12 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.
Kết quả chung qua thanh tra, kiểm tra năm 2016, BHXH thành phố đã kiến nghị thu hồi tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị SDLĐ là 35.502.285.240 đồng, bước đầu đã thu hồi được 14.444.365.250 đồng; yêu cầu đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 170 lao động đang làm việc theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ) có thời hạn từ 03 tháng trở lên tại các đơn vị SDLĐ và tham gia BHYT cho 35 lao động là người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo đúng quy định; yêu cầu bàn giao về cơ quan BHXH để lưu trữ 6.380 sổ BHXH đã xác nhận thời gian đóng BHXH nhưng NLĐ không nhận hoặc nhận sổ.Tại các cơ sở KCB BHYT,phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai sót về công tác tổ chức thực hiện KCB BHYT, chứng từ thanh quyết toán với cơ quan BHXH; việc sử dụng thuốc, giá dịch vụ kỹ thuật, việc quản lý và cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH; xuất toán và thu hồi về quỹ BHYT các chi phí KCB BHYT không đúng quy định 806.251.073 đồng; chuyển hồ sơ cho Thanh tra Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt 04 trường hợp sử dụng thẻ BHYT của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh với mức phạt tiền là 500.000 đồng/01 trường hợp.
Trong năm 2017, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường việc phối hợp thanh tra với các cơ quan hữu quan như Thanh tra thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Cục thuế thành phố, Công an thành phố,…
 

Đoàn Kiểm tra liên ngành làm việc tại đơn vị sử dụng lao động

        Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-BHXH ngày 12/01/2017 của BHXH Việt Nam về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2017, Giám đốc BHXH thành phố đã ký Quyết định số 40/QĐ-BHXH ngày 22/02/2017 ban hành kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành năm 2017 của BHXH thành phố. Theo Kế hoạch, năm 2017, BHXH thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với 230 đơn vị sử dụng lao động, 10 cơ sở KCB BHYT, 04 đơn vị nội bộ và 30 đại lý thu, chi. Nội dung trọng tâm cần tập trung kiểm tra, thanh tra liên ngành và thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra sẽ tập trung vào những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT có vượt trần, vượt quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; về quản lý và thực hiện chính sách BHXH: Công tác thu; cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH; công tác thẩm định và giải quyết hưởng các chế độ BHXH; quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng và chi trả các chế độ BHXHG; về quản lý và thực hiện chính sách BHYT: Ký kết, thanh lý hợp đồng, giám định, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; công tác cấp, quản lý và sử dụng thẻ BHYT; việc thực thi công vụ của công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội thành phố; việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tại BHXH thành phố và quận, huyện./.
Bài và ảnh Đặng Hồng Quang
 
Các tin khác