Thành phố Đà Nẵng trợ cấp Tết Nguyên đán Ất Mùi cho đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội.

Cập nhập: 21/01/2015 03:11

 
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng

     Ngày 16/01/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-UBND về việc trợ cấp kinh phí cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi - năm 2015. Theo đó các đối tượng là cán bộ hưu trí, mất sức lao động, công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được trợ cấp đểcải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Ất mùi - năm 2015. Mức trợ cấp cụ thể như sau:
1. Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ hưu theo Nghị định 09/1998/NĐ-CP) mất sức lao động đang hưởng trợ cấp BHXH (kể cả mất sức lao động theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg ): 800.000 đồng/người.
2. Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: 600.000 đồng/người.
     Tại quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố giao Bảo hiểm xã hội thành phố lập danh sách đối tượng được trợ cấp gửi Sở Tài chính để cấp ứng kinh phí, thực hiện chi khoản trợ cấp này kết hợp với việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 2/2015, tổng hợp và báo cáo quyết toán nguồn kinh phí.
Lê Anh Nhân
 
Các tin khác