Thông tin dự án, đấu thầu

Cập nhập: 01/11/2017 03:17

1. Tên dự án: Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng 
 Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
 Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng mới trụ sở để đáp ứng được yêu cầu làm việc của trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ
 Thời gian thực hiện: khởi công năm 2018, hoàn thành 2020
 Phê duyệt theo Quyết định 1985/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Cẩm Lệ

2. Tên dự án: Trụ sở Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng 
 Chủ đầu tư: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng
 Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đầu tư xây dựng mới trụ sở để đáp ứng được yêu cầu làm việc của trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu
 Thời gian thực hiện: khởi công năm 2018, hoàn thành 2020
 Phê duyệt theo Quyết định 1984/QĐ-BHXH ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hải Châu
Các tin khác