Tin mới về công tác Tổ chức - cán bộ

Cập nhập: 31/10/2016 05:48

     Thực hiện phương án điều động, luân chuyển vị trí việc làm đối với viên chức trong ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố năm 2016, ngày 27/10/2016, Giám đốc BXHX thành phố Đà Nẵng đã ban hành các Quyết định: số 371/QĐ-BHXH, số  372/QĐ-BHXH, số 373/QĐ-BHXH, số 374/QĐ-BHXH về điều động luân chuyển vị trí công tác trong ngành BHXH thành phố, kể từ ngày 01/11/2016, gồm : 
     1. Điều động chuyên viên Lê Thị Loan, phòng Tiếp nhận và Trả kêt quả TTHC đến nhận công tác tại BHXH quận Hải Châu.
     2. Điều động nhân viên tạm tuyển Đinh Mai Nam, BHXH quận Hải Châu đến nhận công tác tại Phòng Công nghệ thông tin, BHXH thành phố.
     3. Điều động chuyên viên Lê Nguyên Đạt, BHXH quận Hải Châu đến nhận công tác tại BHXH quận Sơn Trà.
     4. Điều động chuyên viên Trần Lương Việt, BHXH quận Sơn Trà đến nhận công tác tại BHXH quận Hải Châu.
    5.  Ngoài ra, BHXH thành phố đã ký hợp đồng tạm tuyển với Trương Hùng Cường, Đại học chính quy chuyên ngành kế toán, từ ngày 01/11/2016, để bổ sung nhân sự cho BHXH quận Sơn Trà.
     6. Trước đó, ngày 09/8/2016 Giám đốc BHXH thành phố cũng ký Quyết định số 301/QĐ-BHXH về việc công chức, viên chức nghỉ công tác để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Lê Quang Minh, công tác tại BHXH quận Cẩm Lệ, kể từ ngày 01/11/2016.
 
 
Trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Lê Quang Minh-BHXH quận Cẩm Lệ
 
Tin và ảnh: Nguyễn Văn Sáng
 
Các tin khác