Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐTBXH: Đề nghị hoãn lộ trình áp dụng cách tính lương hưu mới từ 01.01.2018 đối với lao động nữ.

Cập nhập: 06/11/2017 05:37

 
 

(Ảnh minh họa Internet)
     Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH 2014 quy định: 
     “Từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: 
     a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;
      b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. 
     Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”
     Theo đó, từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính như sau:
     - Đối với lao động nam, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với số năm đóng BHXH của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
     - Đối với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, tương ứng với 15 năm đóng BHXH của lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi. Sau đó cứ thêm mỗi năm tham gia BHXH được tính thêm 2% (thay vì tính thêm 3% như trước đây) mức tối đa bằng 75%.
     Do quy định cách tính lương hưu của lao động nữ thay đổi “đột biến” ngay trong năm 2018 dẫn đến một số lao động nữ có dưới 30 năm đóng BHXH nghỉ hưu năm 2018 sẽ có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với người có cùng thời gian đóng BHXH nghỉ hưu năm 2017 (tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH, mức cao nhất lên đến 10%), ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của lao động nữ.
     Quy định trên của Luật BHXH 2014 về mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một bộ phận không nhỏ lao động nữ, tạo ra tình trạng sốc do thay đổi chính sách và gây phản ứng tiêu cực, tâm lý bất an cho người lao động, đồng thời ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cũng như chính sách an sinh xã hội của đất nước.
     Để khắc phục vấn đề nêu trên, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có văn bản đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết tạm dừng thực hiện Khoản 2, Điều 56 và Khoản 2, Điều 74 Luật BHXH; cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1/1/2018 vẫn thực hiện như cũ. Đồng thời, giao Chính phủ nghiên cứu, sửa đổi theo hướng có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu cho lao động nữ, đảm bảo cân bằng quyền lợi của lao động nam và lao động nữ trong thụ hưởng chính sách BHXH.
     Đồng quan điểm về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) là Bộ quản lý Nhà nước về BHXH cũng đã báo cáo Chính phủ về cách tính lương hưu từ ngày 01/01/2018 và đã trình phương án hoãn lộ trình thực hiện cách tính lương hưu đối với lao động nữ từ 1/1/2018 quy định tại Khoản 2, Điều 56 Luật BHXH năm 2014. 
  Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất phương án tạm thời chưa thực hiện Khoản 2, Điều 56 của Luật BHXH năm 2014 và sẽ kéo dài lộ trình tới năm 2022 mới thực hiện. 
      Đây là tin vui đối với một bộ phận không nhỏ người lao động nữ chịu sự tác động trực tiếp từ quy định tại Khoản 2, Điều 56 của Luật BHXH năm 2014. Hy vọng rằng Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kịp thời và thống nhất với đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ LĐTBXH./.
Lê Anh Nhân
 
Các tin khác