Thư ngỏ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Triển khai Quyết định 1518/QĐ-BHXH về công tác Thanh tra - Kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cập nhập: 27/03/2017 01:50

 
Để tăng cường kỷ luật kỷ cương nhà nước trong thực hiện Pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), thực hiện Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), Luật Việc làm, ngày 31/3/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiêp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) của cơ quan BHXH, trên cơ sở đó, ngày 18/10/2016 BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 1518/QĐ-BHXH quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam, thay thế cho Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 ban hành quy định công tác kiểm tra của BHXH Viêt Nam đã không còn phù hợp.
     Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1518/QĐ-BHXH, ngày 22/3/2017, BHXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH,BHTN, BHYT và công tác kiểm tra của ngành BHXH.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo BHXH thành phố, Trưởng phòng, PhóTrưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Chánh văn phòng, Giám đốc và Phó giám đốc BHXH quận huyện; viên chức phòng Thanh tra-Kiểm tra, phòng Khai thác và Thu nợ và một số viên chức các phòng nghiệp vụ và BHXH quận huyện.
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì Hội nghị.
 

Đồng chí Đinh Văn Hiệp chủ trì Hội nghị

Đồng chí Đặng Hồng Quang, Trưởng phòng Thanh tra-Kiểm tra BHXH thành phố hướng dẫn hai chuyên đề về các nội dung của công tác thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT, công tác kiểm tra của ngành BHXH; các bước tiến hành một cuộc thanh tra, kiểm tra và các nội dung mới trong Quyết định số 1518/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.
 

Đồng chí Đặng Hồng Quang báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố yêu cầu toàn thể công chức, viên chức ngành BHXH thành phố, tùy nhiệm vụ công tác được giao nắm vững các quy định về thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT và công tác kiểm tra của ngành BHXH trong Quyết định 1518/QĐ-BHXH, phát huy tốt những nhiệm vụ, quyền hạn Nhà nước giao trong công tác thanh tra - kiểm tra để góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành./.
                                                                           Tin và ảnh: Nguyễn Cao Nam
 
Các tin khác