Triển khai các quy định về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT

Cập nhập: 31/08/2018 10:56

 
 
     Ngày 29/8/2018, BHXH thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới về Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT cho hơn 100 viên chức của các phòng: Quản lý thu, Cấp Sổ, thẻ,  Tiếp nhận - Trả kết quả thủ tục hành chính, Kế hoạch - Tài chính, Công nghệ thông tin và BHXH quận, huyện.
 
 
Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo
 
     Hội nghị triển khai đến viên chức một số văn bản: Công văn số 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018 của BHXH Việt Nam về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT, Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ ủy ban nhân dân xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình, Công văn số 3529/BHXH-TCKT ngày 16/9/2018 của BHXH Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân đã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn; Hướng dẫn quy trình chi, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ lập danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), lập và cập nhật danh sách biến động thành viên hộ gia đình.
     Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chỉ đạo và kết luận Hội nghị: Yêu cầu Các phòng nghiệp vụ, BHXH quận huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam, lưu ý một số nội dung cụ thể: Thu BHYT học sinh, sinh viên theo năm tài chính, riêng học sinh lớp 12 thu đến 30/9; Thực hiện kế hoạch công tác thẩm định, rà soát bàn giao sổ BHXH đến 30/9/2018 phải hoàn tất, tuy nhiên trong thời gian đó có một số đơn vị tăng mới lao động nhưng chưa được rà soát và cấp sổ BHXH thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4027/BHXH-ST; Giao phòng Công nghệ thông tin chủ động phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin để đề xuất bổ sung các tính năng trên Hệ thống cấp mã số BHXH và Quản lý BHYT Hộ gia đình để hỗ trợ cho việc rà soát, đồng bộ, cập nhật dữ liệu thành viên Hộ gia đình được thuận lợi và chính xác; Việc cập nhật biến động tăng giảm nhân khẩu hộ gia đình giao phòng Quản lý thu chủ trì tổ chức cuộc họp để phân tích và tìm ra giải pháp tối ưu trong quá trính thực hiện./.  

Kim Oanh
 
Các tin khác