Giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - Tin vui cho các đơn vị sử dụng lao động

Cập nhập: 25/05/2017 08:53

     Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
 
 

(Ảnh minh họa: Internet)
 
     Theo đó, mức đóng hằng tháng của người sử dụng lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật an toàn, vệ sinh lao động như sau:
      - 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình.
     - 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.
    - Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng bằng 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động và phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
     Mức đóng trên được thực hiện kể từ ngày 01/6/2017 - ngày Nghị định số 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, các quy định tại Điều 4 và khoản 1 Điều 34 của Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc hết hiệu lực kể từ ngày này. 
     Đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
     Như vậy, với việc tỉ lệ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giảm từ 1% xuống còn 0,5% các đơn vị sử dụng lao động sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ, qua đó hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển kinh doanh và tạo thêm việc làm trong bối cảnh kinh tế còn gặp khó khăn. 
                                                       Nguyễn Phi Hùng- Chuyên viên P.Quản lý thu
 
Các tin khác