Hội nghị đánh giá công tác cấp thẻ BHYT và giải pháp in thẻ BHYT học sinh sinh viên năm 2018-2019

Cập nhập: 28/09/2018 08:10


 
     Ngày 25/9/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến và giải pháp in thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019,  đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hùng Anh, PGĐ BHXH thành phố Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Hội nghị, Trưởng các phòng liên quan báo cáo quán triệt một số nội dung về công tác cấp thẻ BHYT năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ về BHYT học sinh, sinh viên trong thời gian đến; báo cáo tình hình rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT sau khi đồng bộ; công tác thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; tình hình quản lý sổ BHXH do người lao động nghỉ việc không nhận sổ BHXH chuyển về cơ quan BHXH quản lý. 
 
 
Đồng chí Trương Toa, Trưởng phòng Cấp sổ thẻ báo cáo tình hình rà soát dữ liệu cấp thẻ BHYT
 
Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, thẳng thắn.Các đại biểu tham gia ý kiến về các vấn đề: mã đối tượng cấp thẻ BHYT; mã phòng ban của tất cả các đối tượng tham gia BHYT; vướng mắc về cơ sở dữ liệu tham gia BHYT học sinh, sinh viên; một số giải pháp tham gia BHYT học sinh, sinh viên…
 
 Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Anh, Phó Giám đốc BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo một số vấn đề: nghiên cứu, đề ra những giải pháp, đưa ra cách làm cụ thể để hoàn thiện dữ liệu tham gia BHYT; tham mưu văn bản thực hiện theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam; chủ động tổ chức in thẻ BHYT học sinh, sinh viên trước ngày 01/10/2018 đúng quy định và kịp thời; xây dựng kế hoạch, có lộ trình các bước triển khai, xử lý cụ thể đối với những bất cập, tồn đọng của cơ sở dữ liệu về thời gian tham gia BHYT nói chung, học sinh, sinh viên nói riêng; rà soát, kiểm tra, tham mưu văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong việc hướng dẫn quy trình nhận và trả sổ BHXH cho người lao động theo Công văn số 1901/BHXH-CST ngày 16/11/2016 của BHXH thành phố Đà Nẵng; thực hiện quy trình, rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động đang lưu trữ tại BHXH thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành; thực hiện các giải pháp có hiệu quả để công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 đạt mục tiêu 100%./.
  
                                                                      Kim Oanh
 
Các tin khác