BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN SƠN TRÀ
Địa chỉ: 65 Cao Bá Quát - Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng  
Số điện thoại: 0236.3.944.827

Cán bộ, công chức viên chức BHXH quận Sơn Trà:
 
HỌ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI

Nguyễn Tân

Giám đốc

0905.505.161

Hồ Bảy

Phó Giám đốc

0905.706.567

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Phó Giám đốc

0914.020.377

Võ Thị Quế Phương

Kế toán trưởng

0914.245.648

Phạm Đình Huy

Chuyên viên

0915.063.647 

Lê Nguyên Đạt

Chuyên viên

0919.184.555

Lê Thị Xuân

Chuyên viên

0903.538.458

Nguyễn Quốc Bảo

Chuyên viên

0905.423.447

Đào Việt Phương

Chuyên viên

0982.040.096

Hoàng Thị Tố Loan

Chuyên viên

0985.747.210

Đặng Thị Hoà

Chuyên viên

0982.475.777

Lê Thị Ngọc Châu

Chuyên viên

0979.476.547

Phạm Thị Thu Hường

Chuyên viên

0989.325.554

Bùi Công Đạt

Chuyên viên

0905.907.888

Trần Thị Thanh Hà

Thường trực

01215.612.415

Nguyễn Nhật Quang Chuyên viên 0935.678.984
Nguyễn Thị Thu Huyền Chuyên viên 0902.789.219
Đỗ Thị Hoài Nhân Chuyên viên 0905.434.316
Nguyễn Hoài Thoại Quyên Chuyên viên 0905.438.714
 
 
LÃNH ĐẠO

 
   
 
Giám đốc
Nguyễn Tân

 
 
   
 
Phó Giám đốc
Hồ Bảy
Phó Giám đốc 
Nguyễn Thị Thu Thủy

 

  
         
Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Sơn Trà được thành lập theo Quyết định số 16/BHXH-TCCB ngày 18 tháng 4 năm 1998 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. 

BHXH quận Sơn Trà là đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, chịu sự quản lý theo ngành dọc của Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng và sự quản lý trên địa bàn của Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân quận Sơn Trà.  

           Với đội ngũ cán bộ trẻ, năng động, nhiệt huyết, Bảo hiểm xã hội quận Sơn Trà là chỗ dựa tin cậy cho người lao động và nhân dân quận Sơn Trà.