BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ


 

   
Bí thư
Đinh Văn Hiệp
Phó Bí thư
Nguyễn Văn Tiết
 

 

 

 
 
   
Đảng ủy viên
Nguyễn Văn Trí 
Đảng ủy viên
Đặng Hồng Quang
Đảng ủy viên
Phạm Quốc Khánh
  Đảng ủy viên
Nguyễn Thị Thanh
  Đảng ủy viên
Nguyễn Thị Thu
 
 

GIỚI THIỆU VỀ ĐẢNG BỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP ĐÀ NẴNG

 

 Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng.

 

Đảng bộ BHXH TP Đà Nẵng ngày nay, tiền thân là Chi bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1995 theo Nghị quyết số 294/NQ-ĐU của Đảng uỷ Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng với tổng số 15 đảng viên. Đến đầu năm 2003, sau khi Bảo hiểm y tế thành phố Đà Nẵng được chuyển sang Bảo hiểm xã hội  thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TV ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất  Chi bộ Bảo hiểm y tế và Chi bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. 

 

Ngày 06 tháng 06 năm 2003, Đảng bộ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2003-2005. Tại Đại hội này đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Khoá I và đã được Đảng uỷ Dân chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y theo Nghị quyết số 77- NQ/TV ngày 30 tháng 6 năm 2003, gồm 07 đồng chí :

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

  Nguyễn Ngọc Tâm

Bí thư 

02 

 Lê Văn Lịch

Phó bí thư  

 03 

 Đinh Văn Hiệp 

Đảng ủy viên 

04

 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 

Đảng ủy viên  

05

 Lê Anh Nhân 

Đảng ủy viên 

06

 Trần Việt Dương 

Đảng ủy viên  

07

 Trần Thị Lý 

Đảng ủy viên  

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2005, Đảng bộ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 - 2008. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Khóa II và đã được Đảng uỷ Dân chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y, gồm 7 đồng chí:  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

 Nguyễn Ngọc Tâm

Bí thư  

02

 Lê Văn Lịch  

Phó bí thư  

03

 Đinh Văn Hiệp 

Đảng ủy viên 

04 

 Lê Anh Nhân  

Đảng ủy viên 

05

 Trần Thị Lý 

 Đảng ủy viên 

06

 Nguyễn Văn Tiết

Đảng ủy viên 

07

 Đặng Hồng Quang 

Đảng ủy viên  

 

Đến tháng 4 năm 2007, Đảng uỷ Dân chính Đảng chuẩn y đồng chí Lê Văn Lịch - Phó Bí thư Đảng uỷ, giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ thay cho đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm nghỉ hưu và đồng chí Lê Anh Nhân - Đảng ủy viên, giữ chức vụ Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ; đồng thời, bổ sung đồng chí Nguyễn Hùng Anh - Bí thư Chi bộ Phòng Thu vào Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ.

 

Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng được sủa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết Đại hội Đảng lần thứ X, nhiệm kỳ của Ban chấp hành Đảng bộ Khóa II được kéo dài đến năm 2010.

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khoá III gồm 07 đồng chí và đã được Đảng uỷ Dân chính Đảng thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Quyết định số 3420- QĐ/ĐU ngày 02 tháng 6 năm 2010 như sau: 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đ/c Lê Anh Nhân

Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc BHXH TP

02

Đ/c Đinh Văn Hiệp

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Giám đốc BHXH TP

03

Đ/c Đặng Hồng Quang

Ủy viên BCH, Thường trực Đảng ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra

04

Đ/c Nguyễn Văn Tiết

Ủy viên BCH, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Phòng TC-HC

05

Đ/c Nguyễn Hùng Anh

Ủy viên BCH, Phó Chủ nhiệm UBKT đảng uỷ, Trưởng Phòng Thu

06

Đ/c Phạm Quốc Khánh

Ủy viên BCH, Trưởng Phòng Giám định bảo hiểm y tế

07

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Phòng Cấp sổ, thẻ 

 
 
 
         Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng đã tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khoá IV gồm 07 đồng chí và đã được Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng chuẩn y tại Quyết định số 3644- QĐ/ĐU ngày 27 tháng 5 năm 2015.

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng Khóa IV
(Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

01

Đ/c Đinh Văn Hiệp

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc BHXH TP

02

Đ/c Nguyễn Văn Tiết

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Phó đốc BHXH TP

03

Đ/c Đặng Hồng Quang

Ủy viên BCH, Thường trực Đảng ủy, Trưởng Phòng Kiểm tra

04

Đ/c Nguyễn Văn Trí

Ủy viên BCH, Trưởng Phòng KH-TC

05

Đ/c Phạm Quốc Khánh

Ủy viên BCH, Trưởng Phòng Giám định bảo hiểm y tế

06

Đ/c Nguyễn Thị Thu

Ủy viên BCH, Chuyên viên phòng TC-HC

07

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên BCH, Phó Trưởng Phòng Cấp sổ, thẻ.

 

        Quá trình hình thành và phát triển kể từ ngày thành lập đến nay, các tổ chức Đảng, các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, kiên định với đường lối của Đảng, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan TP Đà Nẵng (trước là Đảng ủy Dân chính Đảng), Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu vươn lên trên tất cả các mặt, cả về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, từ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, từng bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng.

 

Đảng bộ luôn phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” liên tục qua các năm, đặc biệt trong các năm 2012, 2013, 2014 đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu", xứng đáng là hạt nhân chính trị lãnh đạo cơ quan BHXH TP Đà Nẵng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ do BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng giao. Năm 2015, kỉ niệm 20 năm thành lập, BHXH TP Đà Nẵng vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng Huân chương lao động hạng Nhất.

 

Đến nay, tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ gồm 82 đồng chí trong đó nam 38 và nữ 44 đồng chí, được tổ chức thành 10 Chi bộ trực thuộc.


Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

   

STT

CHI BỘ

CHI ỦY

01

Chi bộ Tổ chức cán bộ - Công nghệ thông tin

Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Sáng

02

Chi bộ Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính

Bí thư: đ/c Trần Thị Minh Nguyệt
Phó bí thư: đ/c Trịnh Thu An

03

Chi bộ Phòng Chế độ BHXH  

Bí thư: đ/c Trần Đình Diệu
Phó Bí thư: đ/c Lê Thị Sinh
Chi ủy viên: đ/c Hoàng Thị Đông

04

Chi bộ Phòng Giám định BHYT

Bí thư: đ/c Phạm Quốc Khánh
Phó Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Bình
Chi uỷ viên: đ/c Hồ Thị Vĩnh

05

Chi bộ Phòng Quản lý thu

Bí thư: đ/c Văn Phú Long
Phó Bí thư: đ/c Đặng Thị Phong

06

Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

Bí thư: đ/c Nguyễn Văn Trí
Phó Bí thư: đ/c Đoàn Thị Lệ Hoa
Chi ủy viên: đ/c Nguyễn Thị Thu

07

Chi bộ Phòng Khai thác và thu nợ  

Bí thư: đ/c Trần Đình Hải

08

Chi bộ Phòng Kiểm tra      

Bí thư: đ/c Đặng Hồng Quang
Phó bí thư: đ/c Nguyễn Văn Hân

09

Chi bộ Phòng Cấp sổ, thẻ

Bí thư: đ/c Trương Toa
Phó Bí thư: đ/c Trương Công Hùng
Chi uỷ viên: đ/c Nguyễn Thị Thanh

10

Chi bộ Văn phòng

Bí thư: đ/c Thái Thị Thu Nguyệt