HỘI CỰU CHIẾN BINH

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


   

       

         Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là một cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội. 

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình bạn chiến đấu.

        Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố Đà Nẵng được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 2007 theo Quyết định số 04-QĐ/CCB của Hội Cựu chiến binh Dân Chính Đảng thành phố, nay là Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan thành phố. Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố Đà Nẵng là tổ chức Hội cơ sở có nhiệm vụ: Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên Cựu chiến binh trong đơn vị giữ gìn và phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, tích cực góp phần xây dựng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, gần gũi, gắn bó, động viên giúp đở nhau hoàn thành tốt chức trách người cán bộ công nhân viên chức.
     

        Ngày 26 tháng 4 năm 2008, Hội CCB BHXH thành phố tiến hành Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2008-2012. Đến ngày 24 tháng 02 năm 2012, Hội CCB BHXH thành phố tiến hành Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí, do đồng chí Lê Anh Nhân, Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc BHXH thành phố làm Chủ tịch Hội.

Khác với tổ chức Đảng và Công đoàn, đảng viên và đoàn viên công đoàn là cán bộ công chức thuộc khối văn phòng cơ quan BHXH thành phố. Hiện nay, Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố có 10 Hội viên công tác tại khối văn phòng cơ quan, 04 Hội viên công tác tại BHXH các quận, huyện. Trong 14 Hội viên Hội Cựu chiến binh, có  01 nữ hội viên; Trình độ đại học: 11 người; Đảng viên 13 người; Cao cấp lý luận chính trị: 05 người; Giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 07 người. 

Tuy số lượng Hội viên không nhiều, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Hội cấp trên, của Đảng uỷ và Giám đốc BHXH thành phố, nhiều thành viên của Hội là cán bộ chủ chốt của ngành nên hoạt động của Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố có nhiều thuận lợi, đã phát huy được truyền thống, phẩm chất của “Bộ đội cụ Hồ”. Trãi qua 5 năm hình thành và phát triển (2007-2012) Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố Đà Nẵng đã khẳng định được vai trò vị trí của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của toàn ngành, đã có nhiều đóng góp thiết thực và có ý nghĩa vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.


             
DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH BHXH TPĐN

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Lê Anh Nhân

Bí thư Đảng uỷ; Phó Giám đốc BHXH TP;Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BHXH TPĐN

2

Nguyễn Tân

Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Uỷ viên BCH công đoàn cơ sở BHXH TP; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh BHXH TPĐN

3

Trương Công Hùng

Phó Trưởng phòng cấp sổ thẻ; Uỷ viên BCH công đoàn cơ sở BHXH TP; Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh BHXH TPĐN

4

Lê Văn Lịch

Nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng; Hội viên

5

Trần Thị Lý

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố; Hội viên

6

Phan Văn Khích

Phó Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội;

Hội viên

7

Trần Phạm Quốc Bảo

Chuyên viên Phòng thu BHXH thành phô;

Hội viên

8

Nguyễn Văn Sâm

Chuyên viên Phòng cấp sổ thẻ BHXH TP;

Hội viên

9

Nguyễn Quang Vinh

Nhân viên phòng Tổ chức hành chính;

 Hội viên

10

Nguyễn Mậu Tứ

Nhân viên phòng Tổ chức hành chính;

 Hội viên

11

Đinh Văn Lâm

Phó Giám đốc BHXH quận Hải Châu;

Hội viên

12

Ngô Xuân Đấu

Chuyên viên BHXH quận Hải Châu;

Hội viên

13

Nguyễn Văn Truyền

Chuyên viên BHXH quận Ngũ Hành Sơn;

Hội viên

14

Nguyễn Chí Thanh

Chuyên viên BHXH quận Cẩm Lệ;

Hội viên