THÔNG BÁO

V/v chi trả tiền chênh lệch giá đối với người lao động đã giải quyết chế độ trợ cấp BHXH một lần theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ từ năm 2008 đến 2012 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

           Căn cứ Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định;

          Căn cứ Thông tư số 17/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/8/2008; Thông tư số 01/2009/TT-BLĐTBXH ngày 14/01/2009; Thông tư số 04/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2010; Thông tư số 02/2011/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2011; Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2012 về việc hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quyết định theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ.

          Hàng năm, sau khi có Thông tư hướng dẫn về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động quyết định; BHXH thành phố Đà Nẵng đã thực hiện ra quyết định điều chinh mức chênh lệch tiền lương, tiền công cho đối tượng là người lao động đã giải quyết hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần trước đó mà chưa được tính hệ số chênh lệch giá.

          Đến nay, hầu hết các đối tượng thụ hưởng đã đến BHXH thành phố Đà Nẵng nhận Quyết định điều chỉnh mức tiền lương, tiền công và nhận khoản tiền chênh lệch; Song vẫn còn một số đối tượng chưa đến nhận Quyết định điều chỉnh và số tiền chênh lệch đã được điều chỉnh tại cơ quan BHXH thành phố Đà Nẵng và BHXH các quận, huyện thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng.

           BHXH thành phố Đà Nẵng Thông báo cho tất cả các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh mức tiền lương, tiền công theo Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ từ năm 2008 đến năm 2011 có tên trong danh sách kèm theo đến nhận Quyết định điều chỉnh và số tiền chênh lệch tại BHXH thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ số 1A, Đường Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) hoặc liên lạc qua số điện thoại 0511.3898069 để được hướng dẫn thêm.

          Riêng năm 2012, đề nghị những đối tượng nhận trợ cấp một lần ở quận, huyện nào thì liên hệ với quận, huyện đó để được giải quyết.

      Lưu ý: Khi đến nhận tiền đề nghị mang theo Giấy chứng minh nhân dân và Sổ Bảo hiểm xã hội./.

                                                                

 

Xem Quyết định

Xem danh sách