Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
463/QĐ-BHXHQuyết định01/11/2019 Quyết định số 463/QĐ-BHXH ngày 01/11/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4109/BHXH-CSYTCông văn01/11/2019 Công văn số 4109/BHXH-CSYT ngày 01/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp và cấp giấy chúng nhận không cùng chi trả.
Người ký: Nguyễn Tá Tỉnh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
4116/BHXH-BTCông văn01/11/2019 Công văn số 4116/BHXH-BT ngày 01/11/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với người lao động.
Người ký: Dương Văn Hào
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
459/QĐ-BHXHQuyết định31/10/2019 Quyết định số 459/QĐ-BHXH ngày 31/10/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của BHXH thành phố Đà Nẵng.
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1798/BHXH-GĐBHYTCông văn31/10/2019 Công văn số 1798/BHXH-GĐBHYT ngày 31/10/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thông báo các cơ sở nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ BHYT năm 2020.
Người ký: Phạm Quốc Khánh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1756/BHXH-KTTNCông văn25/10/2019 Công văn số 1756/BHXH-KTTN ngày 25/10/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT năm 2018.
Người ký: Nguyễn Hùng Anh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1556/QĐ-BHXHQuyết định25/10/2019 Quyết định số 1556/QĐ-BHXH ngày 25/10/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống BHXH Việt Nam.
Người ký: Đào Việt Ánh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3974/BHXH-PCCông văn24/10/2019 Công văn số 3974/BHXH-PC ngày 24/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Người ký: Đào Việt Ánh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
3872/BHXH-BTCông văn17/10/2019 Công văn số 3872/BHXH-BT ngày 17/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng.
Người ký: Dương Văn Hào
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1679/BHXH-GĐBHYTCông văn16/10/2019 Công văn số 1679/BHXH-GĐBHYT ngày 16/10/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tình hình thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT 09 tháng năm 2019.
Người ký: Phạm Quốc Khánh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 590,052 Hôm qua: 2,684 - Hôm nay: 179 Tuần trước: 8,977 - Tuần này: 9,834 Tháng trước: 66,252 - Tháng này: 28,234 Đang trực tuyến: 14