Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1359/BHXH-CSYTCông văn26/04/2019 Công văn số 1359/BHXH-CSYT ngày 26/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống giám định.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1373/BHXH-TCKTCông văn26/04/2019 Công văn số 1373/BHXH-TCKT ngày 26/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn nội dung và phương pháp ghi chép, lập sổ kế toán, báo cáo nghiệp vụ quỹ bảo hiểm.
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
548/BHXH-QLT Công văn25/04/2019 Công văn số 548/BHXH-QLT ngày 25/4/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Văn Tiết
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
456/QĐ-BHXHQuyết định23/04/2019 Quyết định số 456/QĐ-BHXH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam Ban hành Chế độ báo cáo thống kê và một số nội dung về công tác thống kê ngành Bảo hiểm xã hội.
Người ký: Nguyễn Thị Minh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1313/BHXH-TCKTCông văn23/04/2019 Công văn số 1313/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ BHXH.
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1314/BHXH-TCKTCông văn23/04/2019 Công văn số 1314/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi trả, thanh quyết toán các chế độ BHXH, TCTN và quản lý người hưởng qua cơ quan bưu điện.
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1315/BHXH-TCKTCông văn23/04/2019 Công văn số 1315/BHXH-TCKT ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý về bảo hiểm thất nghiệp
Người ký: Mai Xuân Nam
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1232/BHXH-CNTTCông văn18/04/2019 Công văn số 1232/BHXH-CNTT ngày 18/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
393/CNTT-PMCông văn16/04/2019 Công văn số 393/CNTT-PM ngày 16/4/2019 của Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam về việc triển khai Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH.
Người ký: Lê Nguyên Bồng
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
1167/TB-BHXHThông báo12/04/2019 Thông báo số 1167/TB-BHXH ngày 12/4/2019 của BHXH Việt Nam về Kết luận của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu tại Hội nghị trực tuyến về công tác thu BHXH, BHYT tháng 4/2019.
Người ký: Vũ Quốc Tuấn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 183,888 Hôm qua: 466 - Hôm nay: 411 Tuần trước: 9,112 - Tuần này: 877 Tháng trước: 29,891 - Tháng này: 35,046 Đang trực tuyến: 31