Văn bản chính sách

Số văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
255/BHXH-KTTNCông văn28/02/2019 Công văn số 255/BHXH-KTTN ngày 28/02/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường các giải pháp thu và thu nợ.
Người ký: Nguyễn Văn Tiết
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
256/BHXH-CNTTCông văn28/02/2019 Công văn số 256/BHXH-CNTT ngày 28/02/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc hẹn giờ giao dịch thủ tục hành chính, dịch vụ công.
Người ký: Nguyễn Hùng Anh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
565/BHXH-CSYTCông văn28/02/2019 Công văn số 565/BHXH-CSYT ngày 28/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc xác định tổng mức và quyết toán chi phí KCB đa tuyến đến năm 2018.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
571/BHXH-CSXHCông văn28/02/2019 Công văn số 571/BHXH-CSXH ngày 28/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc phối hợp triển khai thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT.
Người ký: Trần Đình Liệu
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
66/QĐ-BHXHQuyết định27/02/2019 Quyết định số 66/QĐ-BHXH ngày 27/02/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng (có Chương trình công tác ban hành kèm theo).
Người ký: Đinh Văn Hiệp
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
530/BHXH-BTCông văn25/02/2019 Công văn số 530/BHXH-BT ngày 25/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.
Người ký: Nguyễn Thị Minh
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
532/BHXH-CSYTCông văn25/02/2019 Công văn số 532/BHXH-CSYT ngày 25/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện dự toán chi KCB BHYT năm 2018.
Người ký: Phạm Lương Sơn
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
506/BHXH-TCKTCông văn21/02/2019 Công văn số 506/BHXH-TCKT ngày 21/02/2019 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.
Người ký: Nguyễn Đình Khương
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
341/BHXH-BTCông văn30/01/2019 Công văn số 341/BHXH-BT ngày 30/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc khai thác sử dụng chức năng tự động thanh tra chuyên ngành đóng đột xuất trên phần mềm TST.
Người ký: Trần Đình Liệu
Cơ quan ban hành: BHXH Việt Nam
Tải văn bản/ biểu mẫu:
168/BHXH-TNTKQTTHCCông văn30/01/2019 Công văn số 168/BHXH-TNTKQTTHC ngày 30/01/2019 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (có Phụ lục kèm theo).
Người ký: Nguyễn Hùng Anh
Cơ quan ban hành: BHXH TP Đà Nẵng
Tải văn bản/ biểu mẫu:
Lượt truy cập: 106,916 Hôm qua: 2,010 - Hôm nay: 127 Tuần trước: 8,968 - Tuần này: 3,440 Tháng trước: 34,095 - Tháng này: 23,877 Đang trực tuyến: 36