Thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Ngày đăng: 25/12/2018
Ngày 07/11/2018 của Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021...Hình ảnh chi trả lương hưu tại Đà Nẵng qua hệ thống Bưu điện

Ngày 07/11/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng, bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 so với Luật BHXH năm 2006.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2018.

Theo đó, mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu tính theo quy định tại khoản 2 Điều 56 hoặc khoản 2 Điều 74 Luật BHXH năm 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu, cụ thể như sau:

Thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng bảo hiểm xã hội và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

20 năm

7,27%

5,45%

3,64%

1,82%

20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng

7,86%

5,89%

3,93%

1,96%

20 năm 07 tháng - 21 năm

8,42%

6,32%

4,21%

2,11%

21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng

8,97%

6,72%

4,48%

2,24%

21 năm 07 tháng - 22 năm

9,49%

7,12%

4,75%

2,37%

22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng

10,00%

7,50%

5,00%

2,50%

22 năm 7 tháng - 23 năm

10,49%

7,87%

5,25%

2,62%

23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng

10,97%

8,23%

5,48%

2,74%

23 năm 07 tháng - 24 năm

11,43%

8,57%

5,71%

2,86%

24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng

11,88%

8,91%

5,94%

2,97%

24 năm 07 tháng - 25 năm

12,31%

9,23%

6,15%

3,08%

25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng

10,91%

8,18%

5,45%

2,73%

25 năm 07 tháng - 26 năm

9,55%

7,16%

4,78%

2,39%

26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng

8,24%

6,18%

4,12%

2,06%

26 năm 07 tháng - 27 năm

6,96%

5,22%

3,48%

1,74%

27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng

5,71%

4,29%

2,86%

1,43%

27 năm 07 tháng - 28 năm

4,51%

3,38%

2,25%

1,13%

28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng

3,33%

2,50%

1,67%

0,83%

28 năm 07 tháng - 29 năm

2,19%

1,64%

1,10%

0,55%

29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng

1,08%

0,81%

0,54%

0,27%

Thời điểm thực hiện điều chỉnh được tính từ tháng lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến trước ngày được nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định này, được truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh.

Mức lương hưu sau điều chỉnh theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP là căn cứ để tính điều chỉnh ở những lần điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 57 Luật BHXH.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 212 người là lao động nữ thuộc đối tượng điều chỉnh theo quy định tại Nghị định này, trong đó có 197 người thuộc BHXH thành phố Đà Nẵng giải quyết nghỉ hưu từ đầu năm 2018 đến nay; 15 người thuộc đối tượng tiếp nhận chuyển đến.

BHXH thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện điều chỉnh lương hưu đối với đối tượng này ngay sau khi Nghị định 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và thực hiện chi trả lương hưu mới cùng với phần truy lĩnh chênh lệch vào kỳ chi trả lương hưu tháng 01/2019. Những trường hợp hồ sơ giải quyết lương hưu phát sinh mới từ tháng 01/2019, cơ quan BHXH sẽ thực hiện điều chỉnh ngay từ đầu khi giải quyết hồ sơ./.

Lê Anh Nhân

Tin liên quan

Lượt truy cập: 235,109 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 809 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 2,081 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 17,991 Đang trực tuyến: 5