Thành phố Đà Nẵng: Tặng quà Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho đối tượng hưởng chính sách bảo hiểm xã hội

Ngày đăng: 10/01/2019
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc trợ cấp kinh phí để cải thiện đời sống trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019.

Mức trợ cấp cụ thể:

- Cán bộ hưu trí (kể cả cán bộ phường, xã nghỉ theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP), mất sức lao động đang hưởng bảo hiểm xã hội (kể cả mất sức lao động theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg và Quyết định 613/QĐ-TTg) được trợ cấp: 1.200.000 đồng/người;

- Công nhân viên chức nghỉ việc do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được trợ cấp: 1.000.000 đồng/người;

Theo số liệu dự toán từ cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố, tổng số tiền dự toán chi trả trợ cấp theo Quyết định số 120/QĐ-UBND là vào khoản 58 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố sẽ tổ chức chi trả cho người hưởng vào cùng kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1&2/2019./.


Lê Anh Nhân

Tin liên quan

Lượt truy cập: 234,424 Hôm qua: 878 - Hôm nay: 124 Tuần trước: 4,482 - Tuần này: 1,396 Tháng trước: 29,293 - Tháng này: 17,306 Đang trực tuyến: 27