“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 05/03/2019
Căn cứ Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 26-12-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, sáng 02-3-2019, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội thanh phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019...

Căn cứ Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 26-12-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, sáng 02-3-2019, Đảng ủy Bảo hiểm xã hội thanh phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 cho các đảng viên và viên chức thuộc Đảng bộ. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH thành phố.


PGS.TS Hồ Tấn Sáng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị KV 3 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể đảng viên, viên chức đã được nghe PGS.TS Hồ Tấn Sáng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Khu vực 3 giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phân tích, làm rõ các nhiệm vụ mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cần phải thực hiện trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 đạt hiệu quả thiết thực. 


Toàn cảnh Hội nghị

Để việc học tập, thực hiện chuyên đề 2019 đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, thiết thực, hiệu quả, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy đề nghị các chi ủy (chi bộ) tổ chức học tập, nghiên cứu, thảo luận sâu sắc về nội dung chuyên đề, liên hệ với tình hình thực tiễn ở đơn vị; gợi ý, hướng dẫn để đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị xây dựng bản cam kết rèn luyện đạo đức, lối sống, đăng ký việc làm theo gương Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong thực hiện, làm theo gương Bác./.


Tin: Đặng Hồng Quang - Ảnh: Nguyễn Văn Hân.

Tin liên quan

Lượt truy cập: 183,973 Hôm qua: 466 - Hôm nay: 496 Tuần trước: 9,112 - Tuần này: 962 Tháng trước: 29,891 - Tháng này: 35,131 Đang trực tuyến: 28