Tăng cường công tác đôn đốc thu - có giải pháp quyết liệt đối với đơn vị nợ

Ngày đăng: 10/05/2019
Tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố để tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019; Tăng cường công tác đôn đốc thu...


Tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố để tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019; Tăng cường công tác đôn đốc thu, thực hiện quyết liệt đối với đơn vị nợ, tránh để tình trạng nợ phát sinh; đẩy mạnh tiến độ chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản ... đó là những nhiệm vụ trọng tâm được Giám đốc BHXH thành phố Đinh Văn Hiệp chỉ đạo tại Hội nghị giao ban tháng 5/2019


Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố

tặng hoa chúc mừng: Đ/c Văn Phú Long, giữ chức vụ Giám đốc BHXH quận hải Châu, Đ/c Phạm Thị Hiền, giao phụ trách, điều hành phòng Quản lý thu kể từ ngày 01/5/2019

          Ngày 07/5/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH quận, huyện. Đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố chủ trì Hội nghị.

Kết quả đạt được trong tháng 4/2019: khai thác mới 190 đơn vị, 630 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, 176 người tham gia BHXH tự nguyện, 3.695 người tham gia BHYT hộ gia đình; Tổng số người tham gia các loại hình BHYT do cơ quan BXHH quản lý đến cuối tháng 5/2018 là 972.859 người. Độ bao phủ BHYT toàn dân đạt 94,2% trên tổng dân số thành phố Đà Nẵng; tổng số lao động tham gia BHXH chiếm 42,10% lực lượng lao động toàn thành phố; tổng số lao động tham gia BHTN chiếm 39,36% lực lượng lao động toàn thành phố; Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 426.333 triệu đồng; toàn thành phố có 8.956 đơn vị phát sinh hồ sơ giao dịch điện tử, đạt 99,99% trên tổng số đơn vị do cơ quan BHXH quản lý; Đã cấp sổ BHXH mới 2.902 người; Cấp thẻ BHYT 36.814 lượt thẻ BHYT; Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN kịp thời và đảm bảo an toàn, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 54.060 triệu đồng; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 257.585 lượt người với sổ tiền 195.239 triệu đồng; thanh tra chuyên ngành tại 25 đơn vị sử dụng lao động, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại 01 đơn vị sử dụng lao động với số tiền xử phạt phải thu là 146 triệu đồng.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng chỉ đạo: Các phòng nghiệp vụ BHXH thành phố, BHXH quận, huyện phối hợp với Bưu điện thành phố tiếp tục tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2019 theo đúng chỉ tiêu được giao; Tăng cường công tác đôn đốc thu, thực hiện quyết liệt đối với đơn vị nợ, tránh để tình trạng nợ phát sinh; đẩy mạnh tiến độ chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản; Thực hiện triển khai Quyết định số 448/QĐ-BXHH ngày 23/4/2019 của BHXH Việt Nam về việc thành lập Fanpage của BHXH Việt Nam trên mạng xã hội Facebook, Công văn số 393/CNTT-PM ngày 16/4/2019 của Trung tâm Công nghệ Thông tin về việc Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH và Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Tiếp tục tham mưu UBND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo quy chế phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND thành phố.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc BHXH thành phố tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí được điều động, bổ nhiệm và giao phụ trách đơn vị kể từ ngày 01/5/2019: Đ/c Văn Phú Long, giữ chức vụ Giám đốc BHXH quận hải Châu, Đ/c Phạm Thị Hiền, giao phụ trách, điều hành phòng Quản lý thu./.

 

Nguyễn Xuân Minh - Văn phòng

 

Tin liên quan

Lượt truy cập: 841,727 Hôm qua: 828 - Hôm nay: 734 Tuần trước: 5,661 - Tuần này: 1,562 Tháng trước: 76,002 - Tháng này: 60,006 Đang trực tuyến: 8