BHXH quận Liên Chiểu: Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tại phường Hòa Khánh Nam

Ngày đăng: 05/06/2019
BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước...

           Ngày 04/6/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận phối hợp với UBND Phường Hòa Khánh Nam, Bưu điện Đà Nẵng 2 tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Tham gia Hội nghị có Bà Lê Thị Tuyết Mai: Phó Chủ tịch UBND Phường; Ông Hồ Văn Minh, Phó Giám đốc BHXH quận; ông Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Bưu điện Đà Nẵng 2, cùng 130 đại biểu đến dự gồm các đ/c Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận, Đại lý thu BHXH, BHYT phường và Bưu điện Đà Nẵng 2.  

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch UBND Phường nêu rõ: BHXH là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Thực hiện tốt chính sách BHXH là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dânTại Hội nghị, Đ/c Mai yêu các Đ/c Bí thư Chi Bộ, Tổ trưởng dân phố và Ban Công tác mặt trận cần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa chính sách này đến bà con để mọi người được tham gia đóng BHXH tự nguyện để có chế độ lương hưu, tuổi già không phụ thuộc vào con vào cháu và khi về hưu được hưởng quyền lợi BHYT đến 95% chi phí KCB; đ/c Mai cũng đề nghị Bưu điện Đà Nẵng 2, BHXH quận tăng cường phối hợp với Phường, các Khu dân cư, lồng ghép chính sách này vào các  buổi họp Tổ dân phố, ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân… để làm sao đạt được được mục tiêu phát triển đối tượng theo Quyết định UBND quận Liên Chiểu giao.