Đại hội Chi đoàn BHXH thành phố Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2022) thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 09/07/2019
Ngày 04/7/2019, Đại hội Chi đoàn BHXH (BHXH) thành phố Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2022) đã thành công tốt đẹp. Về dự Đại hội có đồng chí Bùi Thiên Vỹ - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan...


     Ngày 04/7/2019, Đại hội Chi đoàn BHXH (BHXH) thành phố Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2022) đã thành công tốt đẹp. Về dự Đại hội có đồng chí Bùi Thiên Vỹ - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan, đồng chí Nguyễn Văn Tiết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố; các đồng chí đại diện Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, Hội Cựu chiến binh BHXH thành phố; các đồng chí Bí thư Chi bộ các phòng nghiệp vụ và 23 đoàn viên Chi đoàn.  

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội

      Theo Báo cáo Chính trị do đồng chí Bí thư Chi đoàn khóa VIII (nhiệm kỳ 2017-2019) trình bày, Chi đoàn BHXH thành phố có 26 đoàn viên (05 nam, 21 nữ; 100% trình độ Đại học, trong đó, trên Đại học 35%), Ban Chấp hành (BCH) có 05 đồng chí. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn do đội ngũ cán bộ đoàn đều kiêm nhiệm nên nghiệp vụ, kinh nghiệm và thời gian dành cho công tác Đoàn còn hạn chế; một số hoạt động diễn ra trong giờ làm việc nên đoàn viên không tham gia được đầy đủ; việc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình chưa hiệu quả; một số hoạt động chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới… Tuy nhiên, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy BHXH thành phố, Đoàn khối các cơ quan thành phố và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, Chi đoàn đã bám sát Nghị quyết Đại hội, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục có những chuyển biến tích cực, nổi bật trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; thực hiện các công trình Thanh niên; tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động xã hội, từ thiện khác. 

 

Đồng chí Phạm Thị Hoài – Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ VIII
thông qua Báo cáo Chính trị

     Báo cáo cũng chỉ rõ một số bài học kinh nghiệm nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế để hoạt động Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới ngày càng sôi động và hiệu quả hơn: 
     Một là, phải thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy BHXH và Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan thành phố; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền các cấp đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong đơn vị. 
     Hai là, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí trong BCH cũng như toàn thể Đoàn viên; xem đây là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định đến mọi hoạt động của Chi đoàn. Đoàn kết phải trên cơ sở chấp hành nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đoàn, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết phải dựa trên tinh thần cởi mở, chân tình và xây dựng.
     Ba là, luôn coi trọng trong công tác tuyển chọn, đào tạo, quy hoạch, đánh giá và bố trí cán bộ Đoàn. Mặt khác, mỗi đồng chí ủy viên BCH phải phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình; không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức; thường xuyên bám sát cơ sở, nêu cao tinh thần gương mẫu và ý thức tổ chức kỷ luật.
     Bốn là, chủ động nghiên cứu, đề xuất những giải pháp lớn, có tính đột phá, xuyên suốt, tác động toàn diện đến chất lượng tổ chức, chất lượng phong trào, chất lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời, triển khai công việc phải đi kèm với hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra. 
      Năm là, Coi trọng công tác chỉ đạo, kịp thời sơ kết, đánh giá, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhằm xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh. 

 
Đồng chí Bùi Thiên Vỹ – Bí thư Đoàn Khối các cơ quan
phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thiên Vỹ - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và đồng chí Nguyễn Văn Tiết - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BHXH thành phố nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao kết quả cũng như đóng góp của Chi đoàn BHXH thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; định hướng các hoạt động Đoàn trong thời gian tới và bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ đoàn viên trẻ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đổi mới, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục cống hiến, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển hơn. 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiết – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
BHXH thành phố phát biểu chỉ đạo

        Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 05 đồng chí: 
        1. Phạm Thị Hoài;
        2. Võ Văn Hảo;
        3. Nguyễn Mậu Dược;
        4. Phạm Thị Mai Loan;
        5. Đinh Mai Nam.
        Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội: 

 

Văn nghệ chào mừng

 

Đại biểu tham luận
 

Các đ/c Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng BCH khóa IX

 

Tập thể Chi đoàn khóa IX

Tin và ảnh: Phạm Thị Hoài – Lê Thị Thanh Thủy

Tin liên quan

Lượt truy cập: 675,070 Hôm qua: 1,500 - Hôm nay: 346 Tuần trước: 16,127 - Tuần này: 5,531 Tháng trước: - Tháng này: 64,987 Đang trực tuyến: 12