Đà Nẵng: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện công tác BHYT trong tình hình mới

Ngày đăng: 11/07/2019
Thành ủy Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 378-BC/TU ngày 02 tháng 7 năm 2019 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới...


Thành ủy Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 378-BC/TU ngày 02 tháng 7 năm 2019 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TƯ của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới.

Khám chữa bệnh cho người lao động

Theo Báo cáo 378-BC/TU, ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 38 - CT/TW, Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn s6 1464-CV/TU ngay 14/9/2009, Ban Tuyên giáo Thành ủy có Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU ngay 12/9/2009 để chỉ đạo, hướng dẫn các ban cán sự đảng, đảng đòan, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy tnực thuộc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Chỉ thị.

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, Đà Nẵng đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật: Độ bao phủ BHYT toàn dân tăng từ 65,23% năm 2009 lên 95,6% năm 2018, trong đó, tỷ lệ người tham gia BHYT trên tổng số người phải tham gia theo nhóm hộ gia đình tăng từ 49,07% năm 2009 lên 90,92% năm 2018; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng từ 68,34% năm 2009 lên 99,81% năm 2018. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi khám, chữa bệnh (KCB) cho người tham gia BHYT với 1.372.418 lượt KCB BHYT, 286.445 triệu đồng năm 2009 tăng lên 2.903.071 lượt KCB BHYT, 2.136.232 triệu đồng năm 2018. Công tác cảo cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin có những bước đột phá hướng đến phục vụ người dân (100% đơn vị tiến hành xây dung website công khai thông tin lãnh dạo, quy trình khám chữa bệnh, giá dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh nhân; 100% dơn vị sử dụng chứng thư số, gửi liên thông các văn bản đã dược quy dinh; trên 40% công dân dược quản lý sức khỏe bằng hồ sơ diện tử; xây dựng kho dữ liệu trực tuyến về các quy trình khám chữa bệnh và phác dồ diều trị dùng chung cho nhân viên y tế;…). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng đa dạng, phong phú hơn…

Trong thời gian tới, Thành ủy Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác BHYT trong tình hình mới, hướng đến BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố./.

Trưởng Ban biên tập

Tin liên quan

Lượt truy cập: 842,354 Hôm qua: 1,288 - Hôm nay: 73 Tuần trước: 5,661 - Tuần này: 2,189 Tháng trước: 76,002 - Tháng này: 60,633 Đang trực tuyến: 10